ОП Ид.No
962
Обект на поръчката
25.09.2017 14:12:30
Услуга
Предмет на поръчката
25.09.2017 14:12:30
Техническо и информационно поддържане на компютърната техника в ОПУ-Русе, интернет достъп до отдалечените работни места и поддържане на пропускателна система
Ред за провеждане
25.09.2017 14:12:30
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.09.2017 14:12:30
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.09.2017 14:12:30
Решение № 7 от 20.09.2017
25.09.2017 14:12:30
2.77 MB
Обявление/Публична покана
25.09.2017 14:12:30
24-00-205 от 20.09.2017
25.09.2017 14:12:30
5.32 MB
Документация
25.09.2017 14:12:30
 
Номер на преписка в АОП
25.09.2017 14:12:30
00044-2017-0066
Срок за получаване на офертите
25.09.2017 14:12:30
 
30.10.2017 до 17.00 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.09.2017 14:12:30
Протокол 1 от 06.11.2017
06.11.2017 10:24:52
2.2 MB
06.11.2017 11:44:40
0.32 MB
15.11.2017 10:57:54
1.43 MB
15.11.2017 10:57:54
3.72 MB
15.11.2017 10:57:54
0.79 MB
 
Договор No.РД-37-1/01.12.2017
Обособена позиция
06.12.2017 15:53:07
1
Предмет на договора
06.12.2017 15:53:07
Техническо и информационно поддържане на компютърната техника в ОПУ-Русе, интернет достъп до отдалечените работни места и поддържане на пропускателна система
Договор тип
06.12.2017 15:53:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2017 15:53:07
РД-37-1 от 01.12.2017
06.12.2017 15:53:07
20.63 MB
06.12.2017 16:02:07
23.26 MB
Стойност на договора
06.12.2017 15:53:07
BGN, 9 120.00, 20.00, 10 944.00
Срок за изпълнение
06.12.2017 15:53:07
01.12.2019
Изпълнител
06.12.2017 15:53:07
Мултилинк ООД
Дата на приключване
06.12.2017 15:53:07
01.12.2019
Състояние на договора
06.12.2017 15:53:07
В изпълнение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.12.2019 12:03:54
24-00-399 от 11.12.2019
Гаранции
Плащания