ОП Ид.No
964
Обект на поръчката
26.09.2017 11:00:04
Строителство
Предмет на поръчката
26.09.2017 11:00:04
„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“
Ред за провеждане
26.09.2017 11:00:04
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.09.2017 11:00:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.09.2017 11:00:04
от 26.09.2017
РЕШЕНИЕ
26.09.2017 11:00:04
0.21 MB
Обявление/Публична покана
26.09.2017 11:00:04
от 26.09.2017
ОБЯВЛЕНИЕ
26.09.2017 11:00:04
0.65 MB
Документация
26.09.2017 11:00:04
ДОКУМЕНТАЦИ - ПРИЛОЖЕНИЯ
Променена Документация
17.10.2017 17:31:15
Документация - Приложения - Задания
Решение за промяна
17.10.2017 17:31:15
от 17.10.2017
решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Разяснения по документация за участие
26.09.2017 11:00:04
Разяснения по документацията
Номер на преписка в АОП
26.09.2017 11:00:04
00044-2017-0068
Решение за прекратяване
26.10.2017 10:48:02
от 26.10.2017
решение за прекратяване