ОП Ид.No
966
Обект на поръчката
28.09.2017 11:53:07
Строителство
Предмет на поръчката
28.09.2017 11:53:07
"Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Снегоринна база " Селимица" и Снегоринна база "Ждрелото", находящи се на територията на ОПУ Перник"
Ред за провеждане
28.09.2017 11:53:07
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.09.2017 11:53:07
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.09.2017 11:53:07
1 от 26.09.2017
28.09.2017 11:53:07
2.35 MB
Документация
28.09.2017 11:53:07
 
Обявление/Публична покана
28.09.2017 11:53:07
 
Номер на преписка в АОП
28.09.2017 11:53:07
00044-2017-0070
Срок за получаване на офертите
28.09.2017 11:53:07
02.11.2017 16:30
Решение за класиране
23.11.2017 10:37:21
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.09.2017 11:53:07
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.11.2017 15:28:55
 
 
Договор No.1/03.01.2018
Обособена позиция
08.01.2018 10:34:43
1
Предмет на договора
08.01.2018 10:34:43
"Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Снегоринна база " Селимица" и Снегоринна база "Ждрелото", находящи се на територията на ОПУ Перник"
Договор тип
08.01.2018 10:34:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.01.2018 10:34:43
1 от 03.01.2018
08.01.2018 10:34:43
23.23 MB
Стойност на договора
08.01.2018 10:34:43
BGN, 16 646.79, 20.00, 19 976.15
Изпълнител
08.01.2018 10:34:43
Юнис ООД
Състояние на договора
08.01.2018 10:34:43
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
15.03.2018 10:25:39
 
Уведомление на АОП за сключен договор
15.03.2018 10:25:39