ОП Ид.No
968
Обект на поръчката
12.03.2018 11:17:25
Услуга
Предмет на поръчката
12.03.2018 11:17:25
„Изработване на технически проекти за извършване на ремонтно-възстановителни работи на пътни съоръжения по седем обособени позиции“.
Източник на финансиране
12.03.2018 11:17:25
 
Бюджет АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река "Русенски лом" на път І-5 „Русе - Велико Търново“ при км 2+654 /Дъгов мост/“;
2 Обособена позиция № 2 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на надлез над ж.п.линя при км 145+631 на път ІІ-53 Сливен - Ямбол - Средец“;
3 Обособена позиция № 3 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно - възстановителни работи на мост над река "Искър" на път II-18 при км 12+422;
4 Обособена позиция № 4 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на надлез на път III-208 "Провадия - Айтос" при км 17+183;
5 Обособена позиция № 5 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на виадукт при км 59+727 на АМ Тракия“;
6 Обособена позиция № 6 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на виадукт "Потоп" при км 11+271 на АМ Хемус“ .
7 Обособена позиция № 7: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река "Вит" при км 65+074 на път III-358 „Шипково-Рибарица-Тетевен-Гложене-Ябланица“.
Ред за провеждане
12.03.2018 11:17:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.03.2018 11:17:25
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
11.04.2018 12:02:55
М-49 от 10.04.2018
Решение за откриване на процедурата
12.03.2018 11:17:25
18 от 09.03.2018
834233/09.03.2018 г.
12.03.2018 11:17:25
0.27 MB
Обявление/Публична покана
12.03.2018 11:17:25
от 09.03.2018
834235/09.03.2018 г.
12.03.2018 11:17:25
0.27 MB
Документация
12.03.2018 11:17:25
 
13.03.2018 10:07:51
57.44 MB
Разяснения по документация за участие
12.03.2018 11:17:25
 
23.03.2018 11:20:24
0.95 MB
30.03.2018 14:00:25
0.86 MB
02.04.2018 17:09:23
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
12.03.2018 11:17:25
00044-2018-0012
Срок за получаване на офертите
12.03.2018 11:17:25
23.04.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.03.2018 11:17:25
 
14.08.2018 15:27:47
1.29 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.10.2018 09:49:23
53-00-9861 от 22.10.2018
На 25.10.2018 г., от 14:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж, в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Решение за прекратяване
30.10.2018 14:34:17
162 от 30.10.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.04.2019 13:15:21
 
16.04.2019 13:15:21
0.15 MB
16.04.2019 13:15:21
1.25 MB
16.04.2019 13:15:21
0.15 MB
16.04.2019 13:15:21
0.56 MB
16.04.2019 13:15:21
0.39 MB
Решение за определяне на изпълнител
16.04.2019 13:15:21
52 от 16.04.2019
 
Договор No.Д-60/10.07.2019
Обособена позиция
17.07.2019 10:34:47
2
Предмет на договора
17.07.2019 10:34:47
Обособена позиция № 2 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на надлез над ж.п.линя при км 145+631 на път ІІ-53 Сливен - Ямбол - Средец“;
Договор тип
17.07.2019 10:34:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.07.2019 10:34:47
Д-60 от 10.07.2019
922025/15.07.2019 г.
17.07.2019 10:34:47
1.49 MB
17.07.2019 10:34:47
0.04 MB
17.07.2019 10:34:47
0.06 MB
Стойност на договора
17.07.2019 10:34:47
BGN, 63 500.00, 20.00, 76 200.00
Срок за изпълнение
17.07.2019 10:34:47
 
150 дни
Изпълнител
17.07.2019 10:34:47
130047359, Консулт 2000 ООД
 
Договор No.РД-37-6/11.06.2019
Обособена позиция
14.06.2019 10:55:05
3
Предмет на договора
14.06.2019 10:55:05
Обособена позиция № 3 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно - възстановителни работи на мост над река "Искър" на път II-18 при км 12+422;
Договор тип
14.06.2019 10:55:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.06.2019 10:55:05
РД-37-6 от 11.06.2019
916122/12.06.2019 г.
14.06.2019 10:55:05
1.2 MB
14.06.2019 10:55:05
0.07 MB
14.06.2019 10:55:05
0.06 MB
Стойност на договора
14.06.2019 10:55:05
BGN, 59 000.00, 20.00, 70 800.00
Срок за изпълнение
14.06.2019 10:55:05
 
150 дни
Изпълнител
14.06.2019 10:55:05
Пътпроект 2000 ООД
 
Договор No.Д-54/19.06.2019
Обособена позиция
11.07.2019 10:28:17
4
Предмет на договора
11.07.2019 10:28:17
Обособена позиция № 4 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на надлез на път III-208 "Провадия - Айтос" при км 17+183;
Договор тип
11.07.2019 10:28:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.07.2019 10:28:17
Д-54 от 19.06.2019
920794/08.07.2019 Г.
11.07.2019 10:28:17
1.33 MB
11.07.2019 10:28:17
0.03 MB
11.07.2019 10:28:17
0.06 MB
Стойност на договора
11.07.2019 10:28:17
BGN, 58 300.00, 20.00, 69 960.00
Срок за изпълнение
11.07.2019 10:28:17
 
150 дни
Изпълнител
11.07.2019 10:28:17
ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД
 
Договор No.Д-50/12.06.2019
Обособена позиция
17.06.2019 10:49:37
5
Предмет на договора
17.06.2019 10:49:37
Обособена позиция № 5 „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на виадукт при км 59+727 на АМ Тракия“;
Договор тип
17.06.2019 10:49:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.06.2019 10:49:37
Д-50 от 12.06.2019
916652/14.06.2019 г.
17.06.2019 10:49:37
1.27 MB
17.06.2019 10:49:37
0.08 MB
17.06.2019 10:49:37
0.06 MB
Стойност на договора
17.06.2019 10:49:37
BGN, 72 594.00, 20.00, 87 112.80
Изпълнител
17.06.2019 10:49:37
Пътпроект ЕООД
 
Договор No.Д-65/16.07.2019
Обособена позиция
19.07.2019 10:17:40
7
Предмет на договора
19.07.2019 10:17:40
Обособена позиция № 7: „Изработване на технически проект за извършване на ремонтно-възстановителни работи на мост над река "Вит" при км 65+074 на път III-358 „Шипково-Рибарица-Тетевен-Гложене-Ябланица“.
Договор тип
19.07.2019 10:17:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.07.2019 10:17:40
Д-65 от 16.07.2019
922578/17.07.2019 г.
19.07.2019 10:17:40
1.25 MB
19.07.2019 10:17:40
0.14 MB
19.07.2019 10:17:40
0.06 MB
Стойност на договора
19.07.2019 10:17:40
BGN, 49 573.00, 20.00, 59 487.60
Срок за изпълнение
19.07.2019 10:17:40
 
150 дни
Изпълнител
19.07.2019 10:17:40
202620297, ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС ЕООД
Промени в условията на договора
02.04.2021 10:46:56