ОП Ид.No
970
Обект на поръчката
02.10.2017 11:58:26
Услуга
Предмет на поръчката
02.10.2017 11:58:26
Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Кърджали
Ред за провеждане
02.10.2017 11:58:26
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.10.2017 11:58:26
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.10.2017 11:58:26
Решение-1 от 28.09.2017
Решение
02.10.2017 11:58:26
5.11 MB
Обявление/Публична покана
02.10.2017 11:58:26
 
Обявление
02.10.2017 11:58:26
11.8 MB
Документация
02.10.2017 11:58:26
Документация и образци
02.10.2017 11:58:26
0.09 MB
02.10.2017 11:58:26
0.1 MB
04.10.2017 16:26:14
0.09 MB
Разяснения по документация за участие
02.10.2017 11:58:26
Разяснение
09.10.2017 16:33:30
0.21 MB
Номер на преписка в АОП
02.10.2017 11:58:26
00044-2017-0071
Срок за получаване на офертите
02.10.2017 11:58:26
02.11.2017 11:25
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.11.2017 16:50:41
 
Съобщение ценови оферти
07.11.2017 16:50:41
0.16 MB
Решение за класиране
15.11.2017 16:42:13
 
Решение №3 за избор на изпълнител
15.11.2017 16:42:13
0.39 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.10.2017 11:58:26
 
Протокол №1, Протокол №2, Доклад
07.11.2017 16:41:42
0.95 MB
15.11.2017 16:38:45
0.76 MB
15.11.2017 16:38:45
0.7 MB
 
Договор No.РД-37-2/19.03.2018
Обособена позиция
26.03.2018 13:09:23
1
Предмет на договора
26.03.2018 13:09:23
Осъществяване на физическа, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Кърджали
Договор тип
26.03.2018 13:09:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.03.2018 13:09:23
РД-37-2 от 19.03.2018
Договор
Стойност на договора
26.03.2018 13:09:23
BGN, 88 008.00, 20.00, 105 609.60
Срок за изпълнение
26.03.2018 13:09:23
 
24 /двадесет и четири / месеца
Изпълнител
26.03.2018 13:09:23
Детективска охранителна агенция Вадим ООД
Дата на приключване
26.03.2018 13:09:23
19.03.2020
Обявление приключен договор
07.04.2020 17:11:11
0.8 MB
Състояние на договора
26.03.2018 13:09:23
Изпълнен в срок