ОП Ид.No
971
Обект на поръчката
02.10.2017 12:56:09
Строителство
Предмет на поръчката
02.10.2017 12:56:09
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС-Крумовград, РПС-Кърджали и РПС-Ардино, находящо се на територията на ОПУ-Кърджали
Ред за провеждане
02.10.2017 12:56:09
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.10.2017 12:56:09
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.10.2017 12:56:09
Решение-2 от 28.09.2017
Решение
02.10.2017 12:56:09
5.16 MB
Обявление/Публична покана
02.10.2017 12:56:09
 
Обявление
02.10.2017 12:56:09
11.12 MB
Документация
02.10.2017 12:56:09
Документация и образци
02.10.2017 12:56:09
0.14 MB
04.10.2017 16:32:15
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
02.10.2017 12:56:09
00044-2017-0072
Срок за получаване на офертите
02.10.2017 12:56:09
02.11.2017 12:55
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.11.2017 13:39:26
 
Съобщение ценови оферти
24.11.2017 13:39:26
0.17 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.10.2017 12:56:09
 
Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3, Доклад
14.11.2017 15:38:06
1.31 MB
05.12.2017 13:31:29
0.83 MB
05.12.2017 13:31:29
0.63 MB
05.12.2017 13:31:29
1.05 MB
Решение за класиране
05.12.2017 13:31:29
 
Решение №4
05.12.2017 13:31:29
0.44 MB
 
Договор No.Договор № РД-37-1/09.01.2018
Обособена позиция
10.01.2018 14:33:06
1
Предмет на договора
10.01.2018 14:33:06
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС-Крумовград, РПС-Кърджали и РПС-Ардино, находящо се на територията на ОПУ-Кърджали
Договор
10.01.2018 14:33:06
Договор № РД-37-1 от 09.01.2018
Договор с приложения
10.01.2018 14:33:06
1.65 MB
10.01.2018 14:33:06
2.68 MB
10.01.2018 14:33:06
0.13 MB
Стойност на договора
10.01.2018 14:33:06
BGN, 15 000.16, 20.00, 18 000.19
Срок за изпълнение
10.01.2018 14:33:06
 
8 дни
Изпълнител
10.01.2018 14:33:06
Р-Р ИНВЕСТ 1 ООД
Дата на приключване
10.01.2018 14:33:06
17.01.2018
Състояние на договора
10.01.2018 14:33:06
Изпълнен в срок