ОП Ид.No
975
Обект на поръчката
17.10.2017 17:59:29
Строителство
Предмет на поръчката
17.10.2017 17:59:29
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: 3 бр. бунгала в БКПП „Несебър“, находяща се на територията на ОПУ- Бургас“
Ред за провеждане
17.10.2017 17:59:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.10.2017 17:59:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.10.2017 17:59:29
от 13.10.2017
Решение
17.10.2017 17:59:29
0.22 MB
Обявление/Публична покана
17.10.2017 17:59:29
от 13.10.2017
обявление
17.10.2017 17:59:29
0.65 MB
Документация
17.10.2017 17:59:29
документация и приложения
Номер на преписка в АОП
17.10.2017 17:59:29
00044-2017-0079
Срок за получаване на офертите
17.10.2017 17:59:29
 
17.11.2017 до 17:00 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.10.2017 17:59:29
от 05.07.2018
протокол № 1
05.07.2018 17:17:39
0.21 MB
Решение за прекратяване
06.07.2018 16:34:35
от 06.07.2018
решение за прекратяване