ОП Ид.No
976
Обект на поръчката
19.10.2017 17:45:05
Строителство
Предмет на поръчката
19.10.2017 17:45:05
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на ОПУ –Монтана
Ред за провеждане
19.10.2017 17:45:05
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.10.2017 17:45:05
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.10.2017 17:45:05
Решение 5 от 19.10.2017
23.10.2017 13:18:51
0.19 MB
Обявление/Публична покана
19.10.2017 17:45:05
24-00-215 от 19.10.2017
23.10.2017 13:18:51
0.45 MB
Документация
19.10.2017 17:45:05
 
23.10.2017 13:18:51
0.7 MB
23.10.2017 13:18:51
0.13 MB
Номер на преписка в АОП
19.10.2017 17:45:05
00044-2017-0087
Срок за получаване на офертите
19.10.2017 17:45:05
24.11.2017 13:18
Решение за класиране
01.12.2017 16:49:13
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.11.2017 16:57:42
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.10.2017 17:45:05
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.11.2017 16:45:59