ОП Ид.No
978
Обект на поръчката
23.10.2017 13:52:39
Строителство
Предмет на поръчката
23.10.2017 13:52:39
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на ОПУ-Велико Търново
Ред за провеждане
23.10.2017 13:52:39
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.10.2017 13:52:39
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.10.2017 13:52:39
1 от 20.10.2017
23.10.2017 13:56:43
0.26 MB
Обявление/Публична покана
23.10.2017 13:52:39
24-00-374 от 20.10.2017
23.10.2017 13:56:43
0.68 MB
Документация
23.10.2017 13:52:39
 
24.10.2017 12:39:14
0.59 MB
24.10.2017 12:39:14
0.31 MB
Номер на преписка в АОП
23.10.2017 13:52:39
00044-2017-0086
Срок за получаване на офертите
23.10.2017 13:52:39
27.11.2017 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.10.2017 13:52:39
Протокол № 1 от 28.11.2017
30.11.2017 09:54:47
0.27 MB
18.12.2017 15:59:09
0.08 MB
Решение за прекратяване
18.12.2017 15:59:09
Решение № 2 от 18.12.2017
18.12.2017 15:59:09
0.08 MB