ОП Ид.No
980
Обект на поръчката
25.10.2017 14:08:39
Строителство
Предмет на поръчката
25.10.2017 14:08:39
Извършване на ремонтни дейности на парната инсталация на административната сграда на ОПУ Разград
Ред за провеждане
25.10.2017 14:08:39
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.10.2017 14:08:39
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.10.2017 14:08:39
№2 от 23.10.2017
25.10.2017 14:08:39
4.31 MB
Обявление/Публична покана
25.10.2017 14:08:39
№24-00-162 от 23.10.2017
25.10.2017 14:08:39
20.01 MB
Документация
25.10.2017 14:08:39
документация за участие, образци, проект на договор
25.10.2017 14:08:39
0.38 MB
Номер на преписка в АОП
25.10.2017 14:08:39
00044-2017-0088
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.10.2017 14:08:39
протокол №1
05.12.2017 13:37:05
4.8 MB
11.12.2017 14:54:02
2.34 MB
11.12.2017 14:54:02
0.01 MB
14.12.2017 16:15:56
2.16 MB
18.12.2017 14:37:52
7.29 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.12.2017 13:07:44
 
19.12.2017 13:10:36
1.85 MB
 
Договор No.Д-1/24.01.2018
Обособена позиция
29.01.2018 14:32:52
1
Предмет на договора
29.01.2018 14:32:52
Извършване на ремонтни дейности на парната инсталация на административната сграда на ОПУ Разград
Договор
29.01.2018 14:32:52
Д-1 от 24.01.2018
договор за възлагане на обществена поръчка и приложения
Стойност на договора
29.01.2018 14:32:52
BGN, 16 657.13, 20.00, 19 988.56
Изпълнител
29.01.2018 14:32:52
116539413, Инокс ООД