ОП Ид.No
981
Обект на поръчката
25.10.2017 17:03:16
Услуга
Предмет на поръчката
25.10.2017 17:03:16
„Изготвяне на правен анализ на алтернативните възможности за реализация на Електронна система за предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 тона (електронна винетка)“
Източник на финансиране
25.10.2017 17:03:16
 
АПИ
Ред за провеждане
25.10.2017 17:03:16
Пряко договаряне по ЗОП чл.18 ал.1 т.13
Вид процедура/основание за провеждане
25.10.2017 17:03:16
Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата
25.10.2017 17:03:16
120 от 25.10.2017
811711/25.10.2017 г.
25.10.2017 17:03:16
0.27 MB
Обявление/Публична покана
25.10.2017 17:03:16
Покана № 11-00-842 от 25.10.2017
Покана до Адвокатско дружество Токушев и съдружници; Адвокатско дружество Бузева и партньори; Адвокатско дружество Табаков, Табакова и съдружници.
25.10.2017 17:03:16
0.63 MB
25.10.2017 17:03:16
0.13 MB
Номер на преписка в АОП
25.10.2017 17:03:16
00044-2017-0091
ССИ № 20171025-00044-0054
Срок за получаване на офертите
25.10.2017 17:03:16
30.10.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.11.2017 14:25:50
 
06.11.2017 14:25:50
9.6 MB
06.11.2017 14:25:50
5.51 MB
Решение за определяне на изпълнител
06.11.2017 14:25:50
124 от 06.11.2017
06.11.2017 14:25:50
1.33 MB
 
Договор No.РД-37-38/11.12.2017
Обособена позиция
12.12.2017 10:52:28
1
Предмет на договора
12.12.2017 10:52:28
„Изготвяне на правен анализ на алтернативните възможности за реализация на Електронна система за предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 тона (електронна винетка)“
Договор тип
12.12.2017 10:52:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.12.2017 10:52:28
РД-37-38 от 11.12.2017
819315/12.12.2017
12.12.2017 10:52:28
12.22 MB
12.12.2017 10:52:28
0.66 MB
12.12.2017 10:52:28
0.84 MB
Стойност на договора
12.12.2017 10:52:28
BGN, 62 000.00, 20.00, 74 400.00
Срок за изпълнение
12.12.2017 10:52:28
 
25 дни
Изпълнител
12.12.2017 10:52:28
175614515, Адвокатско дружество "Бузева и партньори"
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.04.2021 15:49:40
24-00-804 от 16.04.2021
1011374/16.04.2021г.