ОП Ид.No
983
Обект на поръчката
01.11.2017 10:42:35
Строителство
Предмет на поръчката
01.11.2017 10:42:35
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на Областно пътно управление – Благоевград и кантон Марикостиново
Ред за провеждане
01.11.2017 10:42:35
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.11.2017 10:42:35
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.11.2017 10:42:35
1 от 01.11.2017
01.11.2017 10:42:35
9.59 MB
Обявление/Публична покана
01.11.2017 10:42:35
24-00-356 от 01.11.2017
01.11.2017 10:42:35
20.42 MB
Документация
01.11.2017 10:42:35
 
01.11.2017 10:42:35
0.2 MB
01.11.2017 10:42:35
0.23 MB
01.11.2017 10:42:35
0.02 MB
01.11.2017 10:42:35
0.94 MB
Номер на преписка в АОП
01.11.2017 10:42:35
20171031-00044-0030
Срок за получаване на офертите
01.11.2017 10:42:35
06.12.2017 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.11.2017 10:42:35
1 от 14.12.2017
14.12.2017 16:21:50
17.31 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.01.2018 16:21:03
2 от 25.01.2018
25.01.2018 16:21:03
10.01 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.01.2018 14:05:13
3 от 31.01.2018
31.01.2018 14:05:13
3.85 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
25.01.2018 16:24:42
25.01.2018
25.01.2018 16:24:42
1.2 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.02.2018 14:25:37
от 15.02.2018
Решение за определяне на изпълнител
21.02.2018 16:16:48
1 от 21.02.2018
21.02.2018 16:16:48
0.06 MB
21.02.2018 16:16:48
0.04 MB
 
Договор No.РД-37-1/03.04.2018
Обособена позиция
03.04.2018 15:27:20
1
Предмет на договора
03.04.2018 15:27:20
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на Областно пътно управление – Благоевград и кантон Марикостиново
Договор
03.04.2018 15:27:20
РД-37-1 от 03.04.2018
03.04.2018 15:27:20
28.51 MB
03.04.2018 15:27:20
3.86 MB
Стойност на договора
03.04.2018 15:27:20
BGN, 16 602.05, 20.00, 19 922.46
Срок за изпълнение
03.04.2018 15:27:20
12.04.2018
Изпълнител
03.04.2018 15:27:20
Винстрой ООД
Дата на приключване
03.04.2018 15:27:20
12.04.2018