ОП Ид.No
985
Обект на поръчката
03.11.2017 13:46:14
Услуга
Предмет на поръчката
03.11.2017 13:46:14
Осъществяване на физическа, денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен
Ред за провеждане
03.11.2017 13:46:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.11.2017 13:46:14
Открита процедура по ЗОП
Обявление/Публична покана
03.11.2017 13:46:14
от 01.11.2017
03.11.2017 13:46:14
10.25 MB
Решение за откриване на процедурата
03.11.2017 13:46:14
2 от 01.11.2017
Документация
03.11.2017 13:46:14
 
03.11.2017 13:46:14
0.15 MB
03.11.2017 13:46:14
0.2 MB
Срок за получаване на офертите
03.11.2017 13:46:14
06.12.2017 17:00
Номер на преписка в АОП
03.11.2017 13:46:14
00044-2017-0094
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.12.2017 16:25:20
53-00-462 от 11.12.2017
Решение за класиране
18.01.2018 15:23:14
 
18.01.2018 15:23:14
2.74 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.11.2017 13:46:14
 
18.01.2018 15:23:14
10.6 MB
18.01.2018 15:23:14
8.58 MB
 
Договор No.РД-37-1/14.02.2018
Обособена позиция
15.02.2018 10:20:46
1
Предмет на договора
15.02.2018 10:20:46
Осъществяване на физическа, денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника /СОТ/ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен
Договор тип
15.02.2018 10:20:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.02.2018 10:20:46
РД-37-1 от 14.02.2018
Стойност на договора
15.02.2018 10:20:46
BGN, 128 350.08, 20.00, 154 020.10
Срок за изпълнение
15.02.2018 10:20:46
14.02.2020
Изпълнител
15.02.2018 10:20:46
ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП ООД ПЛЕВЕН
Състояние на договора
15.02.2018 10:20:46
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
15.02.2018 11:43:15
Обявление за възложена поръчка от 15.02.2018