ОП Ид.No
986
Обект на поръчката
31.10.2017 17:12:22
Услуга
Предмет на поръчката
31.10.2017 17:12:22
„Извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1”
Ред за провеждане
31.10.2017 17:12:22
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
31.10.2017 17:12:22
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
31.10.2017 17:12:22
33-00-212 от 31.10.2017
31.10.2017 17:12:22
0.14 MB
Документация
31.10.2017 17:12:22
 
Номер на преписка в АОП
31.10.2017 17:12:22
към 03461-2015-0006
Към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП
 
Договор No.Д-71/11.12.2017
Обособена позиция
18.12.2017 11:17:03
1
Предмет на договора
18.12.2017 11:17:03
„Извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на АМ „Струма” Лот 3.1”
Договор тип
18.12.2017 11:17:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.12.2017 11:17:03
Д-71 от 11.12.2017
819675/13.12.2017
18.12.2017 11:17:03
11.91 MB
18.12.2017 11:17:03
0.05 MB
18.12.2017 11:17:03
1.59 MB
Стойност на договора
18.12.2017 11:17:03
BGN, 32 755.00, 20.00, 39 306.00
Срок за изпълнение
18.12.2017 11:17:03
 
25 дни
Изпълнител
18.12.2017 11:17:03
Национален археологически институт с музей при БАН