ОП Ид.No
987
Обект на поръчката
06.11.2017 15:51:25
Услуга
Предмет на поръчката
06.11.2017 15:51:25
„Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове във връзка с въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 тона (електронна винетка)“
Източник на финансиране
06.11.2017 15:51:25
 
Бюджет АПИ
Ред за провеждане
06.11.2017 15:51:25
Пряко договаряне по ЗОП чл.18 ал.1 т.13
Вид процедура/основание за провеждане
06.11.2017 15:51:25
Пряко договаряне
Решение за откриване на процедурата
06.11.2017 15:51:25
125 от 06.11.2017
813513/06.11.2017
Обявление/Публична покана
06.11.2017 15:51:25
Покана 11-00-893 от 06.11.2017
06.11.2017 15:51:25
0.46 MB
Документация
06.11.2017 15:51:25
 
06.11.2017 15:51:25
0.2 MB
06.11.2017 15:51:25
0.02 MB
06.11.2017 15:51:25
0.02 MB
06.11.2017 15:51:25
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
06.11.2017 15:51:25
00044-2017-0095
Срок за получаване на офертите
06.11.2017 15:51:25
13.11.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
06.11.2017 15:51:25
 
17.11.2017 10:15:50
0.65 MB
17.11.2017 10:15:50
0.39 MB
Решение за определяне на изпълнител
17.11.2017 10:15:50
129 от 16.11.2017
 
Договор No.РД-37-1/08.01.2018
Обособена позиция
09.01.2018 10:00:00
1
Предмет на договора
09.01.2018 10:00:00
„Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на нормативни актове във връзка с въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 тона (електронна винетка)“
Договор тип
09.01.2018 10:00:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2018 10:00:00
РД-37-1 от 08.01.2018
823347/09.01.2018
09.01.2018 10:00:00
14.15 MB
09.01.2018 10:00:00
0.63 MB
09.01.2018 11:12:24
0.95 MB
Стойност на договора
09.01.2018 10:00:00
BGN, 94 000.00, 20.00, 112 800.00
Срок за изпълнение
09.01.2018 10:00:00
 
50 дни
Изпълнител
09.01.2018 10:00:00
131472060, Адвокатско дружество Добрев и Люцканов
Промени в условията на договора
03.04.2018 16:01:39
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.04.2021 15:51:30
24-00-803 от 16.04.2021
1011375/16.04.2021г.