ОП Ид.No
990
Обект на поръчката
10.11.2017 14:03:25
Строителство
Предмет на поръчката
10.11.2017 14:03:25
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Районна база за поддържане гр. Луковит, находяща се на територията на ОПУ Ловеч
Ред за провеждане
10.11.2017 14:03:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.11.2017 14:03:25
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.11.2017 14:03:25
РД-11-80 от 09.11.2017
10.11.2017 14:03:25
2.13 MB
Обявление/Публична покана
10.11.2017 14:03:25
Обявление от 09.11.2017
10.11.2017 14:03:25
4.73 MB
Документация
10.11.2017 14:03:25
 
10.11.2017 14:03:25
0.12 MB
Номер на преписка в АОП
10.11.2017 14:03:25
00044-2017-0096
Срок за получаване на офертите
10.11.2017 14:03:25
18.12.2017 13:48
до 17:00 часа
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.11.2017 14:03:25
Протокол №1 от 20.12.2017
02.01.2018 16:14:24
1.42 MB
02.01.2018 16:21:23
1.53 MB
Решение за прекратяване
02.01.2018 16:14:24
Решение №РД-11-2 от 02.01.2018