ОП Ид.No
991
Обект на поръчката
18.12.2017 13:46:14
Услуга
Предмет на поръчката
18.12.2017 13:46:14
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение“.
Източник на финансиране
18.12.2017 13:46:14
 
АПИ
Ред за провеждане
18.12.2017 13:46:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.12.2017 13:46:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.12.2017 13:46:14
137 от 15.12.2017
820098/15.12.2017 г.
18.12.2017 13:46:14
0.2 MB
Обявление/Публична покана
18.12.2017 13:46:14
от 15.12.2017
820099/15.12.2017 г.
18.12.2017 13:46:14
0.21 MB
Документация
18.12.2017 13:46:14
 
19.12.2017 10:29:52
14.27 MB
Номер на преписка в АОП
18.12.2017 13:46:14
00044-2017-0104
Срок за получаване на офертите
18.12.2017 13:46:14
01.02.2018 17:30
Разяснения по документация за участие
12.01.2018 16:03:32
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.12.2017 13:46:14
 
27.03.2018 17:23:50
1 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.07.2018 11:33:40
53-00-6677 от 23.07.2018
На 26.07.2018 г. от 11:00 часа, в зала 605 на VI -ти етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.10.2018 15:17:51
 
30.10.2018 15:17:51
2.14 MB
30.10.2018 15:17:51
0.18 MB
30.10.2018 15:17:51
1.45 MB
30.10.2018 15:17:51
0.9 MB
Решение за определяне на изпълнител
30.10.2018 15:17:51
160 от 29.10.2018
 
Договор No.РД-34-1/28.02.2019
Обособена позиция
12.03.2019 10:58:14
1
Предмет на договора
12.03.2019 10:58:14
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: „Пътна връзка между Път II-35 и Път III-357 в град Троян от км 0+000 до км 0+154.28 и ново мостово съоръжение“.
Договор тип
12.03.2019 10:58:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.03.2019 10:58:14
РД-34-1 от 28.02.2019
899750/11.03.2019 г.
12.03.2019 10:58:14
1.28 MB
12.03.2019 10:58:14
0.07 MB
12.03.2019 10:58:14
0.04 MB
Стойност на договора
12.03.2019 10:58:14
BGN, 58 800.00, 20.00, 70 560.00
Срок за изпълнение
12.03.2019 10:58:14
 
13 месеца
Изпълнител
12.03.2019 10:58:14
Пътконсулт 2000 ЕООД