ОП Ид.No
993
Обект на поръчката
28.11.2017 11:19:52
Строителство
Предмет на поръчката
28.11.2017 11:19:52
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на следните обекти: Административна сграда на ОПУ Плевен, Административна сграда на РПС Левски, РПС Гулянци и Опорен пункт "Милин кладенец", находящи се на територията на ОПУ Плевен
Ред за провеждане
28.11.2017 11:19:52
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
28.11.2017 11:19:52
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.11.2017 11:19:52
Решение №3 от 24.11.2017
Обявление/Публична покана
28.11.2017 11:19:52
Обявление
28.11.2017 11:19:52
10.16 MB
Документация
28.11.2017 11:19:52
Документация
28.11.2017 11:19:52
0.17 MB
28.11.2017 11:19:52
0.2 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.02.2018 15:18:33
53-00-55 от 09.02.2018
Номер на преписка в АОП
28.11.2017 11:19:52
00044-2017-0098
Срок за получаване на офертите
28.11.2017 11:19:52
29.12.2017 17:00
Решение за класиране
09.03.2018 10:28:11
 
09.03.2018 10:28:11
2.27 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.11.2017 11:19:52
 
02.02.2018 15:50:28
1.95 MB
02.02.2018 15:50:28
5.8 MB
09.03.2018 10:28:11
5.82 MB
09.03.2018 10:28:11
3.84 MB
09.03.2018 10:28:11
6.76 MB
 
Договор No.РД-37-2/13.04.2018
Обособена позиция
16.04.2018 15:01:58
1
Предмет на договора
16.04.2018 15:01:58
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на следните обекти: Административна сграда на ОПУ Плевен, Административна сграда на РПС Левски, РПС Гулянци и Опорен пункт "Милин кладенец", находящи се на територията на ОПУ Плевен
Договор тип
16.04.2018 15:01:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.04.2018 15:01:58
РД-37-2 от 13.04.2018
16.04.2018 15:01:58
11.04 MB
16.04.2018 15:01:58
8.66 MB
Стойност на договора
16.04.2018 15:01:58
BGN, 19 740.99, 20.00, 23 689.19
Срок за изпълнение
16.04.2018 15:01:58
13.05.2018
Изпълнител
16.04.2018 15:01:58
201892554, ПСТ Плевен ЕООД
Състояние на договора
16.04.2018 15:01:58
Изпълнен в срок