ОП Ид.No
996
Обект на поръчката
12.02.2018 13:09:13
Услуга
Предмет на поръчката
12.02.2018 13:09:13
. Предметът на обществената поръчка е: „Издирване на археологически обекти по трасето на проект път I-1 /E-79/ „Видин – Монтана – Враца“ по обособени позиции: - обособена позиция № 1 - Издирване на археологически обекти по трасето на участъци „Видин“ – Димово“, „Димово – Бела – Ружинци“, „Ружинци – Монтана“; - обособена позиция № 2 - „Издирване на археологически обекти по трасето на участък „Монтана – Враца“;
Източник на финансиране
12.02.2018 13:09:13
 
ОПТТИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1 - Издирване на археологически обекти по трасето на участъци „Видин“ – Димово“, „Димово – Бела – Ружинци“, „Ружинци – Монтана“
2 Обособена позиция № 2 - „Издирване на археологически обекти по трасето на участък „Монтана – Враца“
Ред за провеждане
12.02.2018 13:09:13
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.02.2018 13:09:13
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.02.2018 13:09:13
9 от 08.02.2018
829145/08.02.2018 г.
12.02.2018 13:09:13
0.3 MB
Обявление/Публична покана
12.02.2018 13:09:13
от 08.02.2018
829151/08.02.2018 г.
12.02.2018 13:09:13
0.21 MB
Документация
12.02.2018 13:09:13
 
Номер на преписка в АОП
12.02.2018 13:09:13
00044-2018-0005
Срок за получаване на офертите
12.02.2018 13:09:13
22.03.2018 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.04.2018 14:05:59
33-00-67 от 17.04.2018
Отваряне на ценови оферти на 24.04.2018 г. от 14:00 ч. в зала 701, етаж VII в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.02.2018 13:09:13
 
09.05.2018 16:18:54
1.52 MB
09.05.2018 16:18:54
1.5 MB
09.05.2018 16:18:54
1.71 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.05.2018 16:18:54
49 от 09.05.2018
 
Договор No.Д-47/22.06.2018
Обособена позиция
09.07.2018 10:32:58
1
Предмет на договора
09.07.2018 10:32:58
Обособена позиция № 1 - Издирване на археологически обекти по трасето на участъци „Видин“ – Димово“, „Димово – Бела – Ружинци“, „Ружинци – Монтана“
Договор тип
09.07.2018 10:32:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.07.2018 10:32:58
Д-47 от 22.06.2018
855451/04.07.2018
09.07.2018 10:32:58
1.17 MB
09.07.2018 10:32:58
0.03 MB
09.07.2018 10:32:58
0.16 MB
Стойност на договора
09.07.2018 10:32:58
BGN, 59 422.00, 20.00, 71 306.40
Срок за изпълнение
09.07.2018 10:32:58
 
82 дни
Изпълнител
09.07.2018 10:32:58
Национален археологически институт с музей при БАН
 
Договор No.Д-48/22.06.2018
Обособена позиция
09.07.2018 10:32:58
2
Предмет на договора
09.07.2018 10:32:58
Обособена позиция № 2 - „Издирване на археологически обекти по трасето на участък „Монтана – Враца“
Договор тип
09.07.2018 10:32:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.07.2018 10:32:58
Д-48 от 22.06.2018
855451/04.07.2018
09.07.2018 10:32:58
1.17 MB
09.07.2018 10:32:58
0.04 MB
09.07.2018 10:32:58
0.16 MB
Стойност на договора
09.07.2018 10:32:58
BGN, 19 993.60, 20.00, 23 992.32
Срок за изпълнение
09.07.2018 10:32:58
 
44 дни
Изпълнител
09.07.2018 10:32:58
Национален археологически институт с музей при БАН
Уведомление на АОП за изпълнен договор
30.03.2022 13:19:49
24-00-741 от 30.03.2022
1032500/30.03.2022 г.