ОП Ид.No
1070
Обект на поръчката
12.07.2018 16:56:07
Услуга
Предмет на поръчката
12.07.2018 16:56:07
„Изработване на технически проекти за рехабилитация (основен ремонт) на пътни обекти по 3 (три) обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Път III-6009 „(Карнобат – Бургас) – Миролюбово – Изворище – Брястовец – Каблешково – Ахелой – (о.п. Слънчев бряг – Бургас)“ от км 22+040 до км 28+531; Обособена позиция № 2: Път III-9061 „(Оризаре – Каблешково) – Тънково – Слънчев бряг от км 0+000 до км 7+853; Обособена позиция № 3: Път III-7907 „Дебелт – Братово“ от км 0+000 до км 16+185“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Път III-6009 „(Карнобат – Бургас) – Миролюбово – Изворище – Брястовец – Каблешково – Ахелой – (о.п. Слънчев бряг – Бургас)“ от км 22+040 до км 28+531;
2 Обособена позиция № 2: Път III-9061 „(Оризаре – Каблешково) – Тънково – Слънчев бряг от км 0+000 до км 7+853;
3 Обособена позиция № 3: Път III-7907 „Дебелт – Братово“ от км 0+000 до км 16+185“
Ред за провеждане
12.07.2018 16:56:07
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.07.2018 16:56:07
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.07.2018 16:56:07
89 от 11.07.2018
856748/11.07.2018 г.
12.07.2018 16:56:07
0.21 MB
Обявление/Публична покана
12.07.2018 16:56:07
от 11.07.2018
856751/11.07.2018 г.
12.07.2018 16:56:07
0.24 MB
Документация
12.07.2018 16:56:07
 
Номер на преписка в АОП
12.07.2018 16:56:07
00044-2018-0062
Срок за получаване на офертите
12.07.2018 16:56:07
20.09.2018 17:30
Решение за промяна
30.07.2018 10:40:50
101 от 26.07.2018
859700/26.07.2018 г.
Променена Документация
30.07.2018 10:41:48
 
30.07.2018 10:41:48
0.48 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.07.2018 16:56:07
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
31.01.2019 15:41:11
53-00-934 от 31.01.2019
Отваряне на цени на 05.02.2019 г. от 10:00 ч. в зала № 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.03.2019 10:47:41
 
27.03.2019 10:47:41
0.43 MB
27.03.2019 10:47:41
0.33 MB
27.03.2019 10:47:41
0.84 MB
27.03.2019 10:47:41
0.88 MB
Решение за определяне на изпълнител
27.03.2019 10:47:41
41 от 27.03.2019
 
Договор No.Д-52/17.06.2019
Обособена позиция
20.06.2019 11:07:29
1
Предмет на договора
20.06.2019 11:07:29
Обособена позиция № 1: Път III-6009 „(Карнобат – Бургас) – Миролюбово – Изворище – Брястовец – Каблешково – Ахелой – (о.п. Слънчев бряг – Бургас)“ от км 22+040 до км 28+531;
Договор тип
20.06.2019 11:07:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.06.2019 11:07:29
Д-52 от 17.06.2019
917173/18.06.2019 г.
20.06.2019 11:07:29
1.11 MB
20.06.2019 11:07:29
0.31 MB
20.06.2019 11:07:29
0.06 MB
Стойност на договора
20.06.2019 11:07:29
BGN, 42 889.00, 20.00, 51 466.80
Изпълнител
20.06.2019 11:07:29
Алве Консулт ЕООД
 
Договор No.Д-61/10.07.2019
Обособена позиция
19.07.2019 10:18:28
2
Предмет на договора
19.07.2019 10:18:28
Обособена позиция № 2: Път III-9061 „(Оризаре – Каблешково) – Тънково – Слънчев бряг от км 0+000 до км 7+853;
Договор тип
19.07.2019 10:18:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.07.2019 10:18:28
Д-61 от 10.07.2019
922574/17.07.2019 г.
19.07.2019 10:18:28
1.2 MB
19.07.2019 10:18:28
0.14 MB
19.07.2019 10:18:28
0.05 MB
Стойност на договора
19.07.2019 10:18:28
BGN, 54 725.00, 20.00, 65 670.00
Срок за изпълнение
19.07.2019 10:18:28
 
90 дни
Изпълнител
19.07.2019 10:18:28
202620297, ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС ЕООД
Промени в условията на договора
02.04.2021 10:49:22
 
 
Договор No.Д-51/17.06.2019
Обособена позиция
20.06.2019 11:07:29
3
Предмет на договора
20.06.2019 11:07:29
Обособена позиция № 3: Път III-7907 „Дебелт – Братово“ от км 0+000 до км 16+185“
Договор тип
20.06.2019 11:07:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.06.2019 11:07:29
Д-51 от 17.06.2019
917173/18.06.2019 г.
20.06.2019 11:07:29
1.11 MB
20.06.2019 11:07:29
0.06 MB
20.06.2019 11:07:29
0.06 MB
Стойност на договора
20.06.2019 11:07:29
BGN, 125 950.00, 20.00, 151 140.00
Изпълнител
20.06.2019 11:07:29
Трансконсулт- 22 ООД