ОП Ид.No
1119
Обект на поръчката
21.09.2018 15:57:00
Услуга
Предмет на поръчката
21.09.2018 15:57:00
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт и експлоатационно поддържане на МПС, собственост на АПИ ОПУ-Добрич
Ред за провеждане
21.09.2018 15:57:00
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
21.09.2018 15:57:00
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
21.09.2018 15:57:00
1 от 21.09.2018
Решение
21.09.2018 15:57:00
0.22 MB
Обявление/Публична покана
21.09.2018 15:57:00
от 21.09.2018
Обявление
Документация
21.09.2018 15:57:00
Документация и образци
21.09.2018 15:57:00
0.3 MB
21.09.2018 15:57:00
0.09 MB
25.09.2018 12:00:06
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
21.09.2018 15:57:00
00044-2018-0087
Срок за получаване на офертите
21.09.2018 15:57:00
05.11.2018 16:30
Срок за отваряне на ценови оферти
23.11.2018 16:21:37
05.12.2018
Срок за отваряне на ценовите оферти
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.09.2018 15:57:00
Протоколи и Доклад от 07.01.2019
Протокол № 1, №2, №3 и Доклад
14.11.2018 09:50:53
0.06 MB
07.01.2019 10:26:25
14.17 MB
07.01.2019 10:26:25
18.09 MB
07.01.2019 10:26:25
14.27 MB
Решение за класиране
07.01.2019 10:26:25
Решение №1 от 07.01.2019
Решение за класиране
07.01.2019 10:26:25
4.12 MB
 
Договор No.РД-37-1/12.02.2019
Обособена позиция
14.02.2019 15:46:58
1
Предмет на договора
14.02.2019 15:46:58
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт и експлоатационно поддържане на МПС, собственост на АПИ ОПУ-Добрич
Договор тип
14.02.2019 15:46:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.02.2019 15:46:58
РД-37-1 от 12.02.2019
14.02.2019 15:46:58
39.3 MB
Стойност на договора
14.02.2019 15:46:58
BGN, 20 000.00, 20.00, 24 000.00
Срок за изпълнение
14.02.2019 15:46:58
 
2 (две) години
Изпълнител
14.02.2019 15:46:58
200507646
Дата на приключване
14.02.2019 15:46:58
13.01.2020
Състояние на договора
14.02.2019 15:46:58
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за сключен договор
14.02.2019 15:46:58
24-00-19 от 14.02.2019
Уведомление на АОП за изпълнен договор
12.02.2020 14:34:30
24-00-15 от 12.02.2020