ОП Ид.No
1138
Обект на поръчката
31.10.2018 14:22:27
Доставка
Предмет на поръчката
31.10.2018 14:22:27
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Източник на финансиране
31.10.2018 14:22:27
 
АПИ
Ред за провеждане
31.10.2018 14:22:27
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
31.10.2018 14:22:27
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
31.10.2018 14:22:27
Покана № 53-00-10213 от 31.10.2018
Покана до Роел 98 ООД; Ронос ООД; Плесио Компютърс ЕАД; Кооперация Панда
31.10.2018 14:22:27
0.16 MB
Номер на преписка в АОП
31.10.2018 14:22:27
към 00210-2017-0015
Към рамково споразумение № СПОР–4/09.03.2018 г. на ЦОП по Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации"
Срок за получаване на офертите
31.10.2018 14:22:27
 
Поръчката се провежда чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.11.2018 11:36:12
от 27.11.2018
Отваряне на ценови предложения на 03.12.2018 г. от 10:00 ч. (системно време) в електронната система на СЕВОП, съгласно графика на поръчката
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
31.10.2018 14:22:27
 
27.12.2018 13:33:31
0.37 MB
27.12.2018 13:33:31
0.25 MB
Решение за определяне на изпълнител
27.12.2018 13:33:31
203 от 27.12.2018
 
Договор No.Д-11/14.02.2019
Обособена позиция
18.02.2019 11:13:41
1
Предмет на договора
18.02.2019 11:13:41
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
18.02.2019 11:13:41
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.02.2019 11:13:41
Д-11 от 14.02.2019
894692/15.02.2019 г.
18.02.2019 11:13:41
0.25 MB
18.02.2019 11:13:41
0.12 MB
Стойност на договора
18.02.2019 11:13:41
BGN, 69 282.17, 20.00, 83 138.60
Срок за изпълнение
18.02.2019 11:13:41
 
до 09.03.2020 г.
Изпълнител
18.02.2019 11:13:41
Кооперация Панда
Уведомление на АОП за изпълнен договор
20.04.2021 11:11:46
24-00-815 от 19.04.2021
1011467/19.04.2021г.