ОП Ид.No
1191
Обект на поръчката
05.12.2018 14:41:59
Услуга
Предмет на поръчката
05.12.2018 14:41:59
„Извършване на аварийни консервационни работи на археологически структури, част от археологически обект 2 – Зелен дол от км 359+625 до км 360+080 по трасето на АМ „Струма“, Лот 3.1“
Ред за провеждане
05.12.2018 14:41:59
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
05.12.2018 14:41:59
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
05.12.2018 14:41:59
33-00-204 от 05.12.2018
05.12.2018 14:41:59
0.14 MB
Документация
05.12.2018 14:41:59
 
Номер на преписка в АОП
05.12.2018 14:41:59
към 03461-2015-0006
(Към рамково споразумение № 136/23.09.2015 на НКСИП)
Срок за получаване на офертите
05.12.2018 14:41:59
12.12.2018 17:30
 
Договор No.Д-125/20.12.2018
Обособена позиция
03.01.2019 10:38:36
1
Предмет на договора
03.01.2019 10:38:36
„Извършване на аварийни консервационни работи на археологически структури, част от археологически обект 2 – Зелен дол от км 359+625 до км 360+080 по трасето на АМ „Струма“, Лот 3.1“
Договор тип
03.01.2019 10:38:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.01.2019 10:38:36
Д-125 от 20.12.2018
885821/02.01.2019 г.
03.01.2019 10:38:36
0.71 MB
03.01.2019 10:38:36
0.03 MB
03.01.2019 10:38:36
0.33 MB
03.01.2019 10:38:36
0.15 MB
Стойност на договора
03.01.2019 10:38:36
BGN, 5 000.00, 20.00, 6 000.00
Срок за изпълнение
03.01.2019 10:38:36
 
15 дни
Изпълнител
03.01.2019 10:38:36
Национален археологически институт с музей при БАН