ОП Ид.No
1223
Обект на поръчката
18.03.2019 10:41:13
Услуга
Предмет на поръчката
18.03.2019 10:41:13
Поддържане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в Република България”
Ред за провеждане
18.03.2019 10:41:13
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.03.2019 10:41:13
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.03.2019 10:41:13
32 от 14.03.2019
900905/ 14.03.2019 г.
18.03.2019 10:41:13
0.17 MB
Обявление/Публична покана
18.03.2019 10:41:13
от 14.03.2019
900910/ 14.03.2019 г.
18.03.2019 10:41:13
0.19 MB
Документация
18.03.2019 10:41:13
 
Номер на преписка в АОП
18.03.2019 10:41:13
00044-2019-0017
Срок за получаване на офертите
18.03.2019 10:41:13
22.04.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
18.03.2019 10:41:13
 
14.05.2019 14:44:47
0.3 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.08.2020 17:00:15
53-00-7697 от 10.08.2020
На 13.08.2020 г. от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.08.2020 11:04:33
 
20.08.2020 11:04:33
0.15 MB
20.08.2020 11:04:33
0.29 MB
20.08.2020 11:04:33
0.19 MB
Решение за прекратяване
20.08.2020 11:28:34
108 от 20.08.2020