ОП Ид.No
1328
Обект на поръчката
19.09.2019 11:52:01
Строителство
Предмет на поръчката
19.09.2019 11:52:01
Ремонт на покрив на кантон "Езерче" към ОПУ Разград
Ред за провеждане
19.09.2019 11:52:01
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.09.2019 11:52:01
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.09.2019 11:52:01
4 от 16.09.2019
Обявление/Публична покана
19.09.2019 11:52:01
от 16.09.2019
Документация
19.09.2019 11:52:01
 
19.09.2019 11:52:01
0.09 MB
19.09.2019 11:52:01
0.02 MB
19.09.2019 11:52:01
0.23 MB
19.09.2019 11:52:01
0.01 MB
19.09.2019 11:52:01
0.02 MB
15.10.2019 11:10:14
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
19.09.2019 11:52:01
00044-2019-0094
Срок за получаване на офертите
19.09.2019 11:52:01
16.10.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.09.2019 11:52:01
 
18.10.2019 11:11:47
4.58 MB
24.10.2019 13:48:21
0.01 MB
01.11.2019 13:40:05
3.16 MB
01.11.2019 13:40:52
2.54 MB
01.11.2019 13:41:35
0.41 MB
Решение за класиране
01.11.2019 13:44:02
 
01.11.2019 13:44:02
2.51 MB
 
Договор No.Д-4/02.12.2019
Обособена позиция
06.12.2019 15:11:46
1
Предмет на договора
06.12.2019 15:11:46
Ремонт на покрив на кантон "Езерче" към ОПУ Разград
Договор тип
06.12.2019 15:11:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
06.12.2019 15:11:46
24-00-169 от 06.12.2019
06.12.2019 15:11:46
0.64 MB
Договор
06.12.2019 15:11:46
Д-4 от 02.12.2019
06.12.2019 15:11:46
1.28 MB
Стойност на договора
06.12.2019 15:11:46
BGN, 11 473.29, 20.00, 13 767.95
Изпълнител
06.12.2019 15:11:46
Ник-Строй 06 ЕООД