ОП Ид.No
133
Обект на поръчката
04.03.2015 16:08:58
Услуга
Предмет на поръчката
04.03.2015 16:08:58
„Осъществяване на жива охрана и охрана чрез СОТ на обекти, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил"
Източник на финансиране
28.06.2016 00:52:07
АПИ
Ред за провеждане
04.03.2015 16:08:58
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
04.03.2015 16:08:58
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
04.03.2015 16:08:58
1 от 27.02.2015
04.03.2015 16:10:57
10.26 MB
Обявление/Публична покана
04.03.2015 16:08:58
651991 от 27.02.2015
04.03.2015 16:10:57
28.61 MB
Документация
04.03.2015 16:08:58
 
04.03.2015 16:08:58
0.28 MB
Номер на преписка в АОП
04.03.2015 16:08:58
00044-2015-0009
Срок за получаване на офертите
04.03.2015 16:08:58
08.04.2015 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.05.2015 17:45:49
 
07.05.2015 17:54:57
8.1 MB
Разяснения по документация за участие
20.03.2015 14:49:57
 
20.03.2015 14:49:57
2.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.06.2015 14:42:16
 
02.06.2015 14:42:16
5.9 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.05.2015 15:55:11
съобщение за отваряне на ценови оферти от 20.05.2015
20.05.2015 15:55:11
1.53 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.06.2015 14:42:16
 
02.06.2015 14:42:16
5.76 MB
Решение за класиране
02.06.2015 14:42:16
Решение № 2 от 02.06.2015
02.06.2015 14:42:16
4.46 MB
Гаранция за участие
09.07.2015 14:11:48
0.01 MB
 
Договор No.Д-3/25.03.2015
Обособена позиция
17.07.2015 15:37:44
1
Предмет на договора
17.07.2015 15:37:44
„Осъществяване на жива охрана и охрана чрез СОТ на обекти, стопанисвани от АПИ – ОПУ Кюстендил"
Договор тип
17.07.2015 15:37:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.07.2015 15:37:44
Д-3 от 25.03.2015
Допълнително споразумение
05.04.2016 11:41:33
Д-3 от 25.03.2015
Уведомление на АОП за сключен договор
17.07.2015 15:37:44
24-00-145 от 17.07.2015
информация за сключен договор
17.07.2015 15:37:44
15.18 MB
Стойност на договора
17.07.2015 15:37:44
BGN, 70 996.32, 20.00, 85 195.58
Срок за изпълнение
17.07.2015 15:37:44
 
3 години
Изпълнител
17.07.2015 15:37:44
Саламандър АСО ООД
Състояние на договора
17.07.2015 15:37:44
В изпълнение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.07.2018 17:26:12
24-00-146
Гаранции
Плащания