ОП Ид.No
1343
Обект на поръчката
14.10.2019 14:44:02
Услуга
Предмет на поръчката
14.10.2019 14:44:02
Осъществяване на физическа, денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника (СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Пловдив.
Ред за провеждане
14.10.2019 14:44:02
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.10.2019 14:44:02
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.10.2019 14:44:02
Е-31-00-060521 от 14.10.2019
14.10.2019 14:44:02
0.15 MB
Обявление/Публична покана
14.10.2019 14:44:02
Е-31-00-060523 от 14.10.2019
14.10.2019 14:44:02
0.21 MB
Документация
14.10.2019 14:44:02
 
14.10.2019 14:44:02
0.21 MB
Разяснения по документация за участие
14.10.2019 14:44:02
 
Номер на преписка в АОП
14.10.2019 14:44:02
00044-2019-0111
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.02.2020 13:30:28
 
21.02.2020 18:59:45
1.04 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.10.2019 14:44:02
 
16.01.2020 19:50:14
6.74 MB
26.03.2020 15:54:49
2.1 MB
26.03.2020 15:54:49
2.48 MB
26.03.2020 15:54:49
8.52 MB
 
Договор No.Д-3/08.05.2020
Обособена позиция
15.06.2020 20:55:53
1
Предмет на договора
15.06.2020 20:55:53
Осъществяване на физическа, денонощна невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника (СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Пловдив.
Договор
15.06.2020 20:55:53
Д-3 от 08.05.2020
11.06.2020 20:50:05
22.4 MB
11.06.2020 20:52:30
0.5 MB
11.06.2020 20:53:18
0.53 MB
11.06.2020 20:54:09
2.32 MB
11.06.2020 20:55:09
7.98 MB
Стойност на договора
15.06.2020 20:55:53
BGN, 181 636.80, 20.00, 217 964.16
Срок за изпълнение
15.06.2020 20:55:53
08.05.2022
Изпълнител
15.06.2020 20:55:53
113546751, Саламандър-АСО ООД-Перник
Състояние на договора
15.06.2020 20:55:53
Изпълнен в срок