ОП Ид.No
1394
Обект на поръчката
04.06.2020 17:06:36
Услуга
Предмет на поръчката
04.06.2020 17:06:36
„Избор на изпълнител на софтуерни модули за надграждане функционалността на деловодната система“.
Ред за провеждане
04.06.2020 17:06:36
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
04.06.2020 17:06:36
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
04.06.2020 17:06:36
24-00-996 от 04.06.2020
04.06.2020 17:06:36
0.47 MB
Документация
04.06.2020 17:06:36
 
04.06.2020 17:06:36
0.42 MB
Номер на преписка в АОП
04.06.2020 17:06:36
9099222/04.06.2020
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099222
04.06.2020 17:06:36
0.1 MB
Срок за получаване на офертите
04.06.2020 17:06:36
23.06.2020 17:30
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099881