ОП Ид.No
1419
Обект на поръчката
01.06.2020 11:27:54
Услуга
Предмет на поръчката
01.06.2020 11:27:54
Изтотвяне на проект, вкл. количествено-стойностна сметка, части Конструктивна, АС, ПУСО и ПБЗ за извършване на дейностите по събаряне, натрошаване и извозване на строителните отпадъци, както и рекултивиране на прилежащия терен, общинска собственост
Ред за провеждане
01.06.2020 11:27:54
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
01.06.2020 11:27:54
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.06.2020 11:27:54
Решение 2 от 27.05.2020
Обявление/Публична покана
01.06.2020 11:27:54
Обявление 24-00-121 от 27.05.2020
Документация
01.06.2020 11:27:54
Документация за участие в откритата процедура
Номер на преписка в АОП
01.06.2020 11:27:54
00044-2020-0030
Срок за получаване на офертите
01.06.2020 11:27:54
29.06.2020 17:00
Решение за класиране
29.07.2020 11:47:41
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
01.06.2020 11:27:54
Протокол 1 от 02.07.2020
02.07.2020 15:26:59
0.76 MB
29.07.2020 10:30:02
0.69 MB
29.07.2020 10:30:02
0.52 MB
29.07.2020 10:38:44
1.98 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.07.2020 16:39:57
 
 
Договор No.РД-37-4/10.09.2020
Предмет на договора
14.09.2020 11:54:06
Изтотвяне на проект, вкл. количествено-стойностна сметка, части Конструктивна, АС, ПУСО и ПБЗ за извършване на дейностите по събаряне, натрошаване и извозване на строителните отпадъци, както и рекултивиране на прилежащия терен, общинска собственост
Договор тип
14.09.2020 11:54:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.09.2020 11:54:06
РД-37-4 от 10.09.2020
14.09.2020 11:54:06
3.23 MB
Стойност на договора
14.09.2020 11:54:06
BGN, 2 600.00, 20.00, 3 120.00
Срок за изпълнение
14.09.2020 11:54:06
10.10.2020
Изпълнител
14.09.2020 11:54:06
ИМПРО ЕООД
Състояние на договора
14.09.2020 11:54:06
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
23.09.2020 11:30:28
от 17.09.2020
23.09.2020 11:30:28
1.03 MB
Уведомление на АОП за изпълнен договор
13.11.2020 10:09:02