ОП Ид.No
1449
Обект на поръчката
20.08.2020 11:51:43
Услуга
Предмет на поръчката
20.08.2020 11:51:43
: „Изготвяне на Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за обект: Основен ремонт и реконструкция на Път III-861 „(II-86) – Югово – Лъки – Здравец“ от км 0+000 до км 31+014.30“,
Ред за провеждане
20.08.2020 11:51:43
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
20.08.2020 11:51:43
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
20.08.2020 11:51:43
53-00-8089 от 20.08.2020
20.08.2020 11:51:43
0.48 MB
Документация
20.08.2020 11:51:43
 
20.08.2020 11:51:43
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
20.08.2020 11:51:43
Към 00044-2016-0045
Към Рамково Споразумение 53-00-8287/20.10.2016 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
20.08.2020 11:51:43
 
04.09.2020 12:39:21
0.12 MB
Решение за класиране
04.09.2020 12:39:21
115 от 04.09.2020
04.09.2020 12:39:21
0.13 MB
 
Договор No.Д-118/12.10.2020
Предмет на договора
15.10.2020 10:34:23
: „Изготвяне на Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за обект: Основен ремонт и реконструкция на Път III-861 „(II-86) – Югово – Лъки – Здравец“ от км 0+000 до км 31+014.30“,
Договор тип
15.10.2020 10:34:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.10.2020 10:34:23
Д-118 от 12.10.2020
996814/13.10.2020 г.
15.10.2020 10:34:23
0.38 MB
15.10.2020 10:34:23
0.07 MB
15.10.2020 10:34:23
0.05 MB
Стойност на договора
15.10.2020 10:34:23
BGN, 17 838.94, 20.00, 21 406.73
Срок за изпълнение
15.10.2020 10:34:23
 
120 дни
Изпълнител
15.10.2020 10:34:23
130052986, Данго Проект Консулт ЕООД