ОП Ид.No
1451
Обект на поръчката
23.07.2020 16:54:30
Доставка
Предмет на поръчката
23.07.2020 16:54:30
„Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2 – „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
23.07.2020 16:54:30
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
23.07.2020 16:54:30
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
23.07.2020 16:54:30
от 23.07.2020
23.07.2020 16:54:30
5.93 MB
Документация
23.07.2020 16:54:30
 
23.07.2020 16:54:30
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
23.07.2020 16:54:30
към 00210-2019-0025
Рамково споразумение № СПОР-6 от 02.06.2020 г.
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.08.2020 15:53:11
53-00-7317 от 05.08.2020
На 10.08.2020 г. от 14:00 часа в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.08.2020 16:35:16
 
27.08.2020 16:35:16
0.2 MB
27.08.2020 16:35:16
0.2 MB
27.08.2020 16:35:16
0.26 MB
Решение за класиране
27.08.2020 16:35:16
111 от 26.08.2020
27.08.2020 16:35:16
0.13 MB
 
Договор No.Д-127/30.10.2020
Обособена позиция
05.11.2020 12:23:20
1
Предмет на договора
05.11.2020 12:23:20
„Доставка канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2 – „Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
05.11.2020 12:23:20
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.11.2020 12:23:20
Д-127 от 30.10.2020
998766/02.11.2020 г.
05.11.2020 12:23:20
0.21 MB
05.11.2020 12:23:20
0.07 MB
05.11.2020 12:23:20
0.35 MB
Стойност на договора
05.11.2020 12:23:20
BGN, 3 836.40, 20.00, 4 603.68
Срок за изпълнение
05.11.2020 12:23:20
 
до 02.06.2021 г.
Изпълнител
05.11.2020 12:23:20
Кооперация Панда
Уведомление на АОП за изпълнен договор
09.12.2022 15:39:24
24-00-3136 от 09.12.2022
1040064/09.12.2022 г.