ОП Ид.No
1466
Обект на поръчката
08.04.2021 11:44:52
Услуга
Предмет на поръчката
08.04.2021 11:44:52
Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура", по Обособена позиция 2: Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"
Ред за провеждане
08.04.2021 11:44:52
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
08.04.2021 11:44:52
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
08.04.2021 11:44:52
53-00-3325 от 08.04.2021
08.04.2021 11:44:52
0.16 MB
Документация
08.04.2021 11:44:52
 
Номер на преписка в АОП
08.04.2021 11:44:52
към 00210-2019-0015
(към Рамково споразумение № СПОР-12/ 30.06.2020 г. на ЦОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.04.2021 14:54:09
53-00-3908 от 23.04.2021
На 28.04.2021г. от 14:00 часа (системно време) в СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.04.2021 11:44:52
 
13.05.2021 17:27:46
0.34 MB
Решение за определяне на изпълнител
13.05.2021 17:27:46
65 от 13.05.2021
 
Договор No.Д-74/11.08.2021
Обособена позиция
23.08.2021 15:00:07
1
Предмет на договора
23.08.2021 15:00:07
Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура", по Обособена позиция 2: Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"
Договор тип
23.08.2021 15:00:07
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.08.2021 15:00:07
Д-74 от 11.08.2021
1018951/19.08.2021 г.
23.08.2021 15:00:07
0.68 MB
23.08.2021 15:00:07
0.1 MB
23.08.2021 15:00:07
0.12 MB
23.08.2021 15:00:07
0.11 MB
Стойност на договора
23.08.2021 15:00:07
BGN, 29 690.00, 20.00, 35 628.00
Изпълнител
23.08.2021 15:00:07
МиБМ Експрес ООД гр София
Промени в условията на договора
08.07.2022 11:39:09