ОП Ид.No
273
Обект на поръчката
21.03.2015 10:01:16
Строителство
Предмет на поръчката
21.03.2015 10:01:16
„Избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрален участък АМ „Тракия” от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка „Марица” с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ - Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ”
Източник на финансиране
23.01.2019 15:40:19
АПИ
Ред за провеждане
21.03.2015 10:01:16
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
21.03.2015 10:01:16
Открита процедура
Становище от АОП
26.03.2015 16:08:02
ПК-СНБ-2 от 26.03.2015
Решение за откриване на процедурата
21.03.2015 10:01:16
44 от 20.03.2015
21.03.2015 10:01:16
1.5 MB
Обявление/Публична покана
21.03.2015 10:01:16
от 20.03.2015
21.03.2015 10:01:16
8.78 MB
Документация
21.03.2015 10:01:16
 
Номер на преписка в АОП
24.03.2015 14:05:22
00044-2015-0013
Срок за получаване на офертите
21.03.2015 10:01:16
08.06.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
07.04.2015 16:52:06
 
21.04.2015 16:53:48
0.13 MB
Информация за спиране (ход на обжалване)
30.04.2015 13:29:12
 
Решение за промяна
02.06.2015 11:41:16
 
02.06.2015 11:41:16
0.14 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.06.2015 15:44:34
 
12.06.2015 15:44:34
0.31 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.07.2015 17:23:44
53-00-7761 от 13.07.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.07.2015 16:00:07
 
27.07.2015 16:00:07
1.63 MB
27.07.2015 16:00:07
1.36 MB
Решение за определяне на изпълнител
27.07.2015 16:00:07
181 от 27.07.2015
 
Договор No.РД-38-17/01.09.2015
Предмет на договора
01.09.2015 12:43:56
„Избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации ) на автомагистралните участъци АМ „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка “Марица”с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ–София ОПУ–Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ“
Договор тип
01.09.2015 12:43:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.09.2015 12:43:56
РД-38-17 от 01.09.2015
Стойност на договора
01.09.2015 12:43:56
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
Срок за изпълнение
01.09.2015 12:43:56
 
48 месеца
Изпълнител
01.09.2015 12:43:56
831646048, Автомагистрали ЕАД
Уведомление на АОП за сключен договор
01.09.2015 14:36:56
685331 от 01.09.2015
Състояние на договора
01.09.2015 12:43:56
В изпълнение
Плащания