ОП Ид.No
467
Обект на поръчката
21.05.2015 15:29:27
Услуга
Предмет на поръчката
21.05.2015 15:29:27
Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект: „Укрепване на републикански път III-868 “Рудозем – Смолян“ при км 20+220, на територията на област Смолян“.
Ред за провеждане
21.05.2015 15:29:27
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
21.05.2015 15:29:27
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
07.07.2015 16:30:04
Е-31-00-027821 от 02.07.2015
Решение за откриване на процедурата
21.05.2015 15:29:27
110 от 21.05.2015
668014 от 21.05.2015
21.05.2015 15:45:31
0.45 MB
Документация
21.05.2015 15:29:27
Покана до Алве Консулт ЕООД и Приложения към поканата
Номер на преписка в АОП
21.05.2015 15:29:27
00044-2015-0064
Срок за получаване на офертите
21.05.2015 15:29:27
26.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.06.2015 14:05:18
 
Решение за определяне на изпълнител
04.06.2015 14:05:18
128 от 04.06.2015
 
Договор No.РД-32-5/27.07.2015
Обособена позиция
28.07.2015 10:07:38
1
Позиция CPV код
28.07.2015 10:07:38
71320000
Предмет на договора
28.07.2015 10:07:38
Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект: „Укрепване на републикански път III-868 “Рудозем – Смолян“ при км 20+220, на територията на област Смолян“.
Договор тип
28.07.2015 10:07:38
Договор за изпълнение на обществена поръчка
679439 от 28.07.2015
Договор
28.07.2015 10:07:38
РД-32-5 от 27.07.2015
28.07.2015 10:07:38
1.55 MB
28.07.2015 10:07:38
0.07 MB
28.07.2015 10:07:38
0.16 MB
Стойност на договора
28.07.2015 10:07:38
BGN, 20 400.00, 20.00, 24 480.00
Срок за изпълнение
28.07.2015 10:07:38
 
30 календарни дни
Изпълнител
28.07.2015 10:07:38
Алве Консулт ЕООД
Състояние на договора
28.07.2015 10:07:38
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
15.01.2018 11:47:06
Обявление за приключване на договор 824444/15.01.2018