ОП Ид.No
473
Обект на поръчката
28.05.2015 11:02:03
Услуга
Предмет на поръчката
28.05.2015 11:02:03
Осъществяване на жива охрана и охрана със сигнално-охранителна техника(СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление - Кърджали"
Ред за провеждане
28.05.2015 11:02:03
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
28.05.2015 11:02:03
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
28.05.2015 11:02:03
1 от 27.05.2015
Обявление/Публична покана
28.05.2015 11:02:43
 
28.05.2015 11:23:49
0.2 MB
Документация
28.05.2015 11:02:03
 
Номер на преписка в АОП
28.05.2015 11:02:03
00044-2015-0066
Срок за получаване на офертите
28.05.2015 11:02:03
20.07.2015 16:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.07.2015 15:08:24
 
Съобщение - чл.69а, ал.3 ЗОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.08.2015 11:43:12
 
07.08.2015 11:43:12
1.78 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.08.2015 11:45:47
 
07.08.2015 11:45:47
2.29 MB
Решение за класиране
07.08.2015 11:45:47
 
Решение класиране
07.08.2015 11:45:47
1.35 MB
Гаранция за участие
01.09.2015 13:59:52
0.01 MB
 
Договор No.У-4/01.09.2015
Обособена позиция
04.09.2015 17:05:01
1
Предмет на договора
04.09.2015 17:05:01
Осъществяване на жива охрана и охрана със сигнално-охранителна техника(СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление - Кърджали"
Договор тип
04.09.2015 17:05:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.09.2015 17:05:01
У-4 от 01.09.2015
Dogovor ohrana
04.09.2015 17:05:01
3.53 MB
Промени в условията на договора
18.09.2017 16:00:49
Допълнително споразумение от 30.08.2017г.
18.09.2017 16:00:49
0.46 MB
Допълнително споразумение
07.03.2016 12:29:34
У-4 от 01.09.2015
Стойност на договора
04.09.2015 17:05:01
BGN, 43 920.00, 43 920.00
Срок за изпълнение
04.09.2015 17:05:01
 
24 месеца
Изпълнител
04.09.2015 17:05:01
55001230062014, Саламандър-АСО ООД-Перник
Състояние на договора
04.09.2015 17:05:01
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
18.09.2017 16:00:49
805793 от 18.09.2017
Плащания