ОП Ид.No
67
Обект на поръчката
16.02.2015 15:37:28
Услуга
Предмет на поръчката
16.02.2015 15:37:28
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНO АРХЕОЛОГИЧЕСКO ПРОУЧВАНE НА ОБЕКТ №1, ПО ТРАСЕТО НА ПРОЕКТ: АМ „ХЕМУС“, УЧАСТЪК „БЕЛОКОПИТОВО – КАСПИЧАН“, ОТ КМ 337+302 ДО КМ 342+200”
Ред за провеждане
16.02.2015 15:37:28
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
16.02.2015 15:37:28
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
16.02.2015 15:37:28
28 (648645) от 16.02.2015
16.02.2015 15:37:28
0.34 MB
Обявление/Публична покана
16.02.2015 15:37:28
648642 от 16.02.2015
16.02.2015 15:37:28
1.01 MB
Документация
16.02.2015 15:37:28
 
Номер на преписка в АОП
16.02.2015 15:37:28
00044-2015-0004
Срок за получаване на офертите
16.02.2015 15:37:28
12.03.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.03.2015 17:19:42
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.03.2015 17:05:40
33-00-79 от 20.03.2015
Решение за определяне на изпълнител
26.03.2015 16:55:22
47 от 26.03.2015
Гаранция за участие
07.05.2015 10:28:43
0.01 MB
 
Договор No.Д-47/22.04.2015
Обособена позиция
22.04.2015 15:41:22
1
Предмет на договора
22.04.2015 15:41:22
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПАСИТЕЛНO АРХЕОЛОГИЧЕСКO ПРОУЧВАНE НА ОБЕКТ №1, ПО ТРАСЕТО НА ПРОЕКТ: АМ „ХЕМУС“, УЧАСТЪК „БЕЛОКОПИТОВО – КАСПИЧАН“, ОТ КМ 337+302 ДО КМ 342+200”
Договор тип
22.04.2015 15:41:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.04.2015 15:41:22
Д-47 от 22.04.2015
22.04.2015 15:41:22
0.9 MB
Стойност на договора
22.04.2015 15:41:22
BGN, 179 873.00, 20.00, 215 847.60
Срок за изпълнение
22.04.2015 15:41:22
 
75 календарни дни
Изпълнител
22.04.2015 15:41:22
Национален археологически институт с музей при БАН
Състояние на договора
22.04.2015 15:41:22
В изпълнение
Плащания