ОП Ид.No
889
Обект на поръчката
09.05.2017 09:43:38
Услуга
Предмет на поръчката
09.05.2017 09:43:38
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА ГОДИШНИ И КРАТКОСРОЧНИ ВИНЕТНИ СТИКЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВИНЕТНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 -2022 г.”
Източник на финансиране
09.05.2017 09:43:38
 
АПИ
Ред за провеждане
09.05.2017 09:43:38
Ограничена процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.2
Вид процедура/основание за провеждане
09.05.2017 09:43:38
Ограничена процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.05.2017 09:43:38
30 от 04.05.2017
785666/04.05.2017 г.
09.05.2017 09:43:38
0.24 MB
Обявление/Публична покана
09.05.2017 09:43:38
от 04.05.2017
785667/04.05.2017 г.
09.05.2017 09:43:38
0.2 MB
Документация
09.05.2017 09:43:38
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.07.2017 10:44:14
 
21.07.2017 10:44:14
0.13 MB
Решение за класиране
21.07.2017 10:44:14
72 от 19.07.2017
Решение-77/21.07.2017
Номер на преписка в АОП
09.05.2017 09:43:38
00044-2017-0016
Срок за получаване на офертите
09.05.2017 09:43:38
11.09.2017 17:30
срок за получаване на оферта
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.09.2017 13:47:36
93-01-7294 от 13.09.2017
Отваряне на ценово предложение на 18.09.2017 г. от 11:00 часа, в зала 701, етаж VII, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.05.2017 09:43:38
 
25.09.2017 11:11:31
0.26 MB
25.09.2017 11:11:31
0.11 MB
Решение за определяне на изпълнител
25.09.2017 11:11:31
102 от 25.09.2017
 
Договор No.Д-61/24.10.2017
Обособена позиция
27.10.2017 12:17:01
1
Предмет на договора
27.10.2017 12:17:01
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА ГОДИШНИ И КРАТКОСРОЧНИ ВИНЕТНИ СТИКЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВИНЕТНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 -2022 г.”
Договор тип
27.10.2017 12:17:01
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.10.2017 12:17:01
Д-61 от 24.10.2017
811544/25.10.2017
27.10.2017 12:17:01
17.52 MB
27.10.2017 12:17:01
0.9 MB
27.10.2017 12:17:01
1.08 MB
Стойност на договора
27.10.2017 12:17:01
BGN, 35 000 000.00, 20.00, 42 000 000.00
Срок за изпълнение
27.10.2017 12:17:01
 
60 месеца
Изпълнител
27.10.2017 12:17:01
175964145, ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ПЕЧАТНИЦА НА БНБ-ДЕМАКС (Печатница на Българска народна банка АД и Демакс АД)