ОП Ид.No
939
Обект на поръчката
21.08.2017 15:23:24
Услуга
Предмет на поръчката
21.08.2017 15:23:24
„ Почистване и поддържане на административната сграда на ОПУ Перник, неходяща се гр. Перник, ул. „Софийско шосе” № 31 и Опорен пункт „ Селимица”, находящ се в природен парк Витоша”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „ Почистване и поддържане на административната сграда на ОПУ Перник, неходяща се гр. Перник, ул. „Софийско шосе” № 31 и Опорен пункт „ Селимица”, находящ се в природен парк Витоша”
Ред за провеждане
21.08.2017 15:23:24
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
21.08.2017 15:23:24
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
21.08.2017 15:23:24
от 21.08.2017
21.08.2017 15:23:24
0.2 MB
Документация
21.08.2017 15:23:24
 
21.08.2017 15:23:24
0.73 MB
21.08.2017 15:23:24
0.22 MB
Номер на преписка в АОП
21.08.2017 15:23:24
9067485
Срок за получаване на офертите
21.08.2017 15:23:24
29.08.2017 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.08.2017 15:23:24
 
31.08.2017 13:31:21
0.28 MB
 
Договор No.№ 2/02.10.2017
Обособена позиция
31.10.2017 10:09:00
1
Предмет на договора
31.10.2017 10:09:00
„ Почистване и поддържане на административната сграда на ОПУ Перник, неходяща се гр. Перник, ул. „Софийско шосе” № 31 и Опорен пункт „ Селимица”, находящ се в природен парк Витоша”
Договор тип
31.10.2017 10:09:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
31.10.2017 10:09:00
№ 2 от 02.10.2017
Стойност на договора
31.10.2017 10:09:00
BGN, 17 720.00, 0.00, 17 720.00
Срок за изпълнение
31.10.2017 10:09:00
02.10.2018
12 месеца
Изпълнител
31.10.2017 10:09:00
ЕТ АНГЕЛ АНГЕЛОВ
Дата на приключване
31.10.2017 10:09:00
02.10.2018
Състояние на договора
31.10.2017 10:09:00
В изпълнение