ОП Ид.No
97
Обект на поръчката
26.02.2015 17:55:19
Услуга
Предмет на поръчката
26.02.2015 17:55:19
„Избор на изпълнител на консултантска услуга на обект: „Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)“
Ред за провеждане
26.02.2015 17:55:19
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
26.02.2015 17:55:19
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
26.02.2015 17:55:19
34 от 26.02.2015
Решение (651165/2015)
26.02.2015 17:55:19
0.29 MB
Обявление/Публична покана
26.02.2015 17:55:19
от 26.02.2015
Обявление (651186/2015)
26.02.2015 17:55:19
1.28 MB
Документация
26.02.2015 17:55:19
Документация за участие
26.02.2015 17:55:19
14.73 MB
26.02.2015 17:55:19
25 MB
26.02.2015 17:55:19
25 MB
26.02.2015 17:55:19
25 MB
26.02.2015 17:55:19
25 MB
26.02.2015 17:55:19
25 MB
26.02.2015 17:55:19
25 MB
26.02.2015 17:55:19
25 MB
26.02.2015 17:55:19
5.61 MB
Номер на преписка в АОП
26.02.2015 17:55:19
00044-2015-0007
Срок за получаване на офертите
26.02.2015 17:55:19
09.04.2015 14:00
Разяснения по документация за участие
21.03.2015 11:12:24
 
21.03.2015 11:12:24
0.16 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.06.2015 17:01:04
 
Решение за прекратяване
02.09.2015 10:57:02
201 от 02.09.2015
Гаранция за участие
30.09.2015 18:00:05
0.01 MB