ОП Ид.No
1002
Обект на поръчката
06.04.2018 15:47:23
Услуга
Предмет на поръчката
06.04.2018 15:47:23
Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ враца
Ред за провеждане
06.04.2018 15:47:23
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.04.2018 15:47:23
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.04.2018 15:47:23
Решение №1 от 30.03.2018
06.04.2018 15:47:23
1.65 MB
Обявление/Публична покана
06.04.2018 15:47:23
Обявление №24-00-55 от 30.03.2018
06.04.2018 15:47:23
2.66 MB
Документация
06.04.2018 15:47:23
 
Разяснения по документация за участие
06.04.2018 15:47:23
 
06.04.2018 15:47:23
0.1 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.05.2018 15:13:25
 
14.05.2018 15:13:25
2.38 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.05.2018 15:06:10
 
17.05.2018 15:06:10
10.14 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.05.2018 14:24:25
 
23.05.2018 14:24:25
2.09 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.05.2018 14:24:25
 
23.05.2018 14:24:25
13.82 MB
Решение за класиране
23.05.2018 14:24:25
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.05.2018 15:06:10
 
Номер на преписка в АОП
06.04.2018 15:47:23
00044-2018-0023
Срок за получаване на офертите
06.04.2018 15:47:23
09.05.2018 15:46
 
Договор No.№ РД-37-2/08.06.2018
Обособена позиция
21.06.2018 13:36:05
1
Предмет на договора
21.06.2018 13:36:05
Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ враца
Договор тип
21.06.2018 13:36:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.06.2018 13:36:05
№ РД-37-2 от 08.06.2018
Стойност на договора
21.06.2018 13:36:05
BGN, 270 000.00, 20.00, 324 000.00
Срок за изпълнение
21.06.2018 13:36:05
08.06.2020
Изпълнител
21.06.2018 13:36:05
Саламандър-АСО ООД гр.Перник