ОП Ид.No
1023
Обект на поръчката
28.03.2018 14:58:31
Строителство
Предмет на поръчката
28.03.2018 14:58:31
„Ремонт на осветлението на мост над р. Дунав /Дунав мост/ път I-2 Русе-Разград от км. 0+000 до км. 1+057"
Ред за провеждане
28.03.2018 14:58:31
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
28.03.2018 14:58:31
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
28.03.2018 14:58:31
 
28.03.2018 15:09:02
8.25 MB
Документация
28.03.2018 14:58:31
 
28.03.2018 14:58:31
9.15 MB
Разяснения по документация за участие
28.03.2018 14:58:31
 
02.04.2018 16:30:10
0.39 MB
03.04.2018 15:45:55
0.42 MB
04.04.2018 16:31:50
0.43 MB
05.04.2018 14:58:36
0.52 MB
10.04.2018 16:37:50
0.38 MB
12.04.2018 11:00:19
0.41 MB
Номер на преписка в АОП
28.03.2018 14:58:31
9074379/28.03.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9074379
Срок за получаване на офертите
28.03.2018 14:58:31
16.04.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.03.2018 14:58:31
Протоколи
08.05.2018 14:31:52
4.99 MB
07.06.2018 16:05:40
2.35 MB
31.07.2018 10:41:19
4.1 MB
 
Договор No.РД-33-1/29.08.2018
Обособена позиция
29.08.2018 15:12:32
1
Предмет на договора
29.08.2018 15:12:32
„Ремонт на осветлението на мост над р. Дунав /Дунав мост/ път I-2 Русе-Разград от км. 0+000 до км. 1+057"
Договор тип
29.08.2018 15:12:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.08.2018 15:12:32
РД-33-1 от 29.08.2018
29.08.2018 15:12:32
6.34 MB
Стойност на договора
29.08.2018 15:12:32
BGN, 111 818.53, 20.00, 134 182.24
Изпълнител
29.08.2018 15:12:32
ДАР-80 ООД, гр. РУСЕ
Състояние на договора
29.08.2018 15:12:32
В изпълнение
Гаранции