ОП Ид.No
1027
Обект на поръчката
03.05.2018 17:50:29
Услуга
Предмет на поръчката
03.05.2018 17:50:29
”Техническа поддръжка и годишно обслужване на асансьорната уредба -7 етажа, с товароподемност до 320 кг, вид: пътнически, едноскоростен в Административната сграда на ОПУ-гр.Видин ”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1
Ред за провеждане
03.05.2018 17:50:29
Други
Вид процедура/основание за провеждане
03.05.2018 17:50:29
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Решение за откриване на процедурата
03.05.2018 17:50:29
от 03.05.2018
Обявление/Публична покана
03.05.2018 17:50:29
24-00-56 от 03.05.2018
03.05.2018 17:50:29
2.8 MB
Документация
03.05.2018 17:50:29
Документация и техническа спецификация
03.05.2018 17:50:29
16.43 MB
03.05.2018 17:50:29
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
03.05.2018 17:50:29
9075657/03.05.2018
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075657
Срок за получаване на офертите
03.05.2018 17:50:29
31.05.2018 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.05.2018 17:50:29
24-00-77 от 06.06.2018
Съобщение за прекратяване по чл.193 от ЗОП
06.06.2018 09:41:15
0.47 MB
Допълнителна информация по Провеждане
03.05.2018 17:50:29
Удължаване срок за подаване на оферти
23.05.2018 13:55:05
0.47 MB