ОП Ид.No
1271
Обект на поръчката
04.07.2019 11:27:52
Услуга
Предмет на поръчката
04.07.2019 11:27:52
Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и жива, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич
Ред за провеждане
04.07.2019 11:27:52
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.07.2019 11:27:52
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.07.2019 11:27:52
2 от 01.07.2019
Обявление/Публична покана
04.07.2019 11:27:52
24-00-125 от 01.07.2019
Документация
04.07.2019 11:27:52
 
04.07.2019 11:27:52
0.09 MB
04.07.2019 11:27:52
0.18 MB
Разяснения по документация за участие
04.07.2019 11:27:52
Разяснение
24.07.2019 10:24:45
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
04.07.2019 11:27:52
00044-2019-0050
Срок за получаване на офертите
04.07.2019 11:27:52
08.08.2019 16:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.08.2019 14:52:42
30.08.2019 г. от 10:00 ч.
Решение за класиране
18.09.2019 14:36:32
Решение № 5 от 18.09.2019
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
04.07.2019 11:27:52
Протоколи № 1, № 2 и № 3 и Доклад от 13.09.2019
16.08.2019 13:46:36
18.89 MB
18.09.2019 14:36:32
15.44 MB
18.09.2019 14:36:32
28.15 MB
 
Договор No.РД-37-3/28.10.2019
Обособена позиция
11.11.2019 15:20:05
1
Предмет на договора
11.11.2019 15:20:05
Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и жива, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич
Договор тип
11.11.2019 15:20:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.11.2019 15:20:05
РД-37-3 от 28.10.2019
Стойност на договора
11.11.2019 15:20:05
BGN, 136 992.00, 20.00, 164 390.40
Срок за изпълнение
11.11.2019 15:20:05
27.10.2022
Изпълнител
11.11.2019 15:20:05
Детективска охранителна агенция Вадим ООД
Уведомление на АОП за сключен договор
11.11.2019 15:20:05
24-00-178 от 07.11.2019
Състояние на договора
11.11.2019 15:20:05
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.11.2022 16:29:30
24-00-238 от 23.11.2022