ОП Ид.No
1304
Обект на поръчката
05.09.2019 14:32:14
Строителство
Предмет на поръчката
05.09.2019 14:32:14
Ремонт на санитарни възли в административната сграда на ОПУ Бургас
Ред за провеждане
05.09.2019 14:32:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.09.2019 14:32:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.09.2019 14:32:14
4 от 05.09.2019
05.09.2019 14:32:14
1 MB
Обявление/Публична покана
05.09.2019 14:32:14
24-00-353 от 05.09.2019
05.09.2019 14:32:14
9.72 MB
Документация
05.09.2019 14:32:14
Документация и образци
Номер на преписка в АОП
05.09.2019 14:32:14
00044-2019-0082
Срок за получаване на офертите
05.09.2019 14:32:14
08.10.2019 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.09.2019 14:32:14
от 14.10.2019
Протокол №1
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.10.2019 14:56:37
от 22.10.2019
Покана отваряне ценови оферти
Решение за класиране
12.11.2019 14:55:22
от 12.11.2019
Решение за класиране
 
Обособена позиция No.1
Обособена позиция
19.12.2019 11:18:19
1
Предмет на договора
19.12.2019 11:18:19
Ремонт на санитарни възли в административната сграда на ОПУ Бургас
Договор тип
19.12.2019 11:18:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2019 11:18:19
от 04.12.2019
Договор № РД-37-8/04.12.2019г.
Стойност на договора
19.12.2019 11:18:19
BGN, 14 195.01, 20.00, 17 034.01
Срок за изпълнение
19.12.2019 11:18:19
17.12.2019
Уведомление на АОП за изпълнен договор
31.01.2020 15:28:06
от 31.01.2020
Дата на приключване
19.12.2019 11:18:19
17.12.2019
Състояние на договора
19.12.2019 11:18:19
Изпълнен в срок