ОП Ид.No
1325
Обект на поръчката
04.11.2019 11:15:57
Услуга
Предмет на поръчката
04.11.2019 11:15:57
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изграждането на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явление по 3 (три) обособени позиции: •Обособена позиция № 1: Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01; •Обособена позиция № 2: Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500 с идентификационен № PDV 26.77373-03; •Обособена позиция № 3: Укрепване на свлачище и възстановяване на пътното платно на път III-181 „СОП - с. Бистрица - с. Железница - с. Ярема“ от км 11+391 до км 12+093 с идентификационен № SFO 46.29150-02.“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 •Обособена позиция № 1: Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01;
2 Обособена позиция № 2: Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500 с идентификационен № PDV 26.77373-03;
3 Обособена позиция № 3: Укрепване на свлачище и възстановяване на пътното платно на път III-181 „СОП - с. Бистрица - с. Железница - с. Ярема“ от км 11+391 до км 12+093 с идентификационен № SFO 46.29150-02.“
Ред за провеждане
04.11.2019 11:15:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.11.2019 11:15:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.11.2019 11:15:57
168 от 31.10.2019
942382/31.10.2019 г.
04.11.2019 11:15:57
0.22 MB
Обявление/Публична покана
04.11.2019 11:15:57
от 31.10.2019
942385/31.10.2019 г.
04.11.2019 11:15:57
0.24 MB
Документация
04.11.2019 11:15:57
 
Номер на преписка в АОП
04.11.2019 11:15:57
00044-2019-0132
Срок за получаване на офертите
04.11.2019 11:15:57
16.12.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
04.11.2019 11:15:57
 
27.01.2020 14:15:25
0.5 MB
27.01.2020 14:15:25
1.04 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.02.2020 13:58:41
53-00-1419 от 17.02.2020
На 20.02.2020 г. от 10:00 часа в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция" Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.05.2020 16:42:24
 
29.05.2020 16:42:24
0.8 MB
29.05.2020 16:42:24
0.65 MB
29.05.2020 16:42:24
1.64 MB
29.05.2020 16:42:24
1.4 MB
Решение за определяне на изпълнител
29.05.2020 16:42:24
62 от 28.05.2020
 
Договор No.РД-36-16/18.11.2020
Обособена позиция
26.11.2020 10:28:15
1
Предмет на договора
26.11.2020 10:28:15
•Обособена позиция № 1: Укрепване на свлачище при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла – Ботевград“ при км 41+394 с идентификационен № PVN 16.37647.01;
Договор тип
26.11.2020 10:28:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.11.2020 10:28:15
РД-36-16 от 18.11.2020
1000327/23.11.2020 г.
26.11.2020 10:28:15
1.35 MB
26.11.2020 10:28:15
0.04 MB
26.11.2020 10:28:15
0.07 MB
Стойност на договора
26.11.2020 10:28:15
BGN, 62 480.00, 20.00, 74 976.00
Срок за изпълнение
26.11.2020 10:28:15
 
250 дни
Изпълнител
26.11.2020 10:28:15
Рутекс ООД
 
Договор No.РД-36-20/19.11.2020
Обособена позиция
26.11.2020 10:28:15
2
Предмет на договора
26.11.2020 10:28:15
Обособена позиция № 2: Укрепване на свлачище на републикански път III-862 „Първенец – Лилково“ при км 8+100 и км 8+500 с идентификационен № PDV 26.77373-03;
Договор тип
26.11.2020 10:28:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.11.2020 10:28:15
РД-36-20 от 19.11.2020
1000327/23.11.2020 г.
26.11.2020 10:28:15
1.33 MB
26.11.2020 10:28:15
0.04 MB
26.11.2020 10:28:15
0.07 MB
Стойност на договора
26.11.2020 10:28:15
BGN, 34 200.00, 20.00, 41 040.00
Срок за изпълнение
26.11.2020 10:28:15
 
220 дни
Изпълнител
26.11.2020 10:28:15
Пътконсулт 2000 ЕООД
 
Договор No.РД-36-17/18.11.2020
Обособена позиция
26.11.2020 10:28:15
3
Предмет на договора
26.11.2020 10:28:15
Обособена позиция № 3: Укрепване на свлачище и възстановяване на пътното платно на път III-181 „СОП - с. Бистрица - с. Железница - с. Ярема“ от км 11+391 до км 12+093 с идентификационен № SFO 46.29150-02.“
Договор тип
26.11.2020 10:28:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.11.2020 10:28:15
РД-36-17 от 18.11.2020
1000327/23.11.2020 г.
26.11.2020 10:28:15
1.31 MB
26.11.2020 10:28:15
0.06 MB
26.11.2020 10:28:15
0.05 MB
Стойност на договора
26.11.2020 10:28:15
BGN, 68 000.00, 20.00, 81 600.00
Срок за изпълнение
26.11.2020 10:28:15
 
340 дни
Изпълнител
26.11.2020 10:28:15
Ен Ар Консулт ЕООД