ОП Ид.No
1339
Обект на поръчката
17.10.2019 10:45:25
Услуга
Предмет на поръчката
17.10.2019 10:45:25
„Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: BG 161РО 001/2.1-02/2007/001-056 „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ на етап „НАЧАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“
Ред за провеждане
17.10.2019 10:45:25
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
17.10.2019 10:45:25
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.10.2019 10:45:25
145 от 14.10.2019
938632/14.10.2019 г.
17.10.2019 10:45:25
0.19 MB
Обявление/Публична покана
17.10.2019 10:45:25
от 14.10.2019
938634/14.10.2019 г.
17.10.2019 10:45:25
0.19 MB
Документация
17.10.2019 10:45:25
 
Номер на преписка в АОП
17.10.2019 10:45:25
00044-2019-0116
Срок за получаване на офертите
17.10.2019 10:45:25
25.11.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
17.10.2019 10:45:25
 
23.12.2019 11:08:31
0.48 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.01.2020 15:10:18
53-00-145 от 08.01.2020
На 13.01.2020 г, от 10:30 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.02.2020 15:32:29
 
18.02.2020 15:32:29
0.56 MB
18.02.2020 15:32:29
0.49 MB
Решение за определяне на изпълнител
18.02.2020 15:32:29
17 от 18.02.2020
 
Договор No.РД-37-6/27.04.2020
Обособена позиция
05.05.2020 10:46:11
1
Предмет на договора
05.05.2020 10:46:11
„Определяне на изпълнител за провеждане на одит по пътна безопасност на обект: BG 161РО 001/2.1-02/2007/001-056 „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ на етап „НАЧАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“
Договор тип
05.05.2020 10:46:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.05.2020 10:46:11
РД-37-6 от 27.04.2020
975353/04.05.2020 г.
05.05.2020 10:46:11
0.65 MB
05.05.2020 10:46:11
0.05 MB
05.05.2020 10:46:11
0.04 MB
Стойност на договора
05.05.2020 10:46:11
BGN, 8 320.00, 20.00, 9 984.00
Срок за изпълнение
05.05.2020 10:46:11
 
20 дни
Изпълнител
05.05.2020 10:46:11
Пътконсулт 2000 ЕООД