ОП Ид.No
1350
Обект на поръчката
16.12.2019 10:36:55
Услуга
Предмет на поръчката
16.12.2019 10:36:55
„Избор на изпълнител за „Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007-2013 на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Ред за провеждане
16.12.2019 10:36:55
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
16.12.2019 10:36:55
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.12.2019 10:36:55
192 от 12.12.2019
948942/12.12.2019 г.
16.12.2019 10:36:55
0.17 MB
Обявление/Публична покана
16.12.2019 10:36:55
от 12.12.2019
948945/12.12.2019 г.
16.12.2019 10:36:55
0.2 MB
Документация
16.12.2019 10:36:55
 
17.12.2019 10:26:15
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
16.12.2019 10:36:55
00044-2019-0140
Срок за получаване на офертите
16.12.2019 10:36:55
03.02.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
16.12.2019 10:36:55
 
15.05.2020 15:18:57
0.3 MB
28.07.2020 15:26:14
0.12 MB
28.07.2020 15:26:14
0.18 MB
28.07.2020 15:26:14
0.55 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.06.2020 14:51:25
53-00-5435 от 18.06.2020
На 23.06.2020 г. от 11:00 часа, в зала № 701 в сградата на АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници.
Решение за класиране
28.07.2020 15:26:14
96 от 28.07.2020
 
Договор No.Д-137/03.12.2020
Обособена позиция
29.12.2020 12:36:28
1
Предмет на договора
29.12.2020 12:36:28
„Избор на изпълнител за „Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007-2013 на Агенция „Пътна инфраструктура”.
Договор тип
29.12.2020 12:36:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.12.2020 12:36:28
Д-137 от 03.12.2020
1003058/21.12.2020
29.12.2020 12:36:28
0.87 MB
29.12.2020 12:36:28
0.04 MB
29.12.2020 12:36:28
0.05 MB
Стойност на договора
29.12.2020 12:36:28
BGN, 120 230.00, 20.00, 144 276.00
Изпълнител
29.12.2020 12:36:28
175060941, БИ ЕН ГРУП БГ ООД