ОП Ид.No
858
Обект на поръчката
19.01.2017 17:27:11
Услуга
Предмет на поръчката
19.01.2017 17:27:11
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Враца
Ред за провеждане
19.01.2017 17:27:11
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.01.2017 17:27:11
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.01.2017 17:27:11
Решение №1 от 19.01.2017
Обявление/Публична покана
19.01.2017 17:27:11
Обявление №1 от 19.01.2017
Документация
19.01.2017 17:27:11
 
Номер на преписка в АОП
19.01.2017 17:27:11
00044-2017-0005
Срок за получаване на офертите
19.01.2017 17:27:11
27.02.2017 16:30
Решение за определяне на изпълнител
29.03.2017 10:59:50
РЕШЕНИЕ
29.03.2017 10:59:50
0.54 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.03.2017 10:59:50
ДОКЛАД
29.03.2017 10:59:50
3.89 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.03.2017 10:59:50
Протокол №3
29.03.2017 10:59:50
2.5 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.03.2017 08:36:02
Съобщение
22.03.2017 08:36:02
0.25 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.03.2017 16:58:00
Протокол№2
21.03.2017 16:58:00
1.62 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.01.2017 17:27:11
Протокол №1 от 06.03.2017
06.03.2017 10:44:49
2.02 MB
 
Договор No.Договор № РД-37-1/10.04.2017
Обособена позиция
27.04.2017 15:27:53
1
Предмет на договора
27.04.2017 15:27:53
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ Враца
Договор тип
27.04.2017 15:27:53
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.04.2017 15:27:53
Договор № РД-37-1 от 10.04.2017
27.04.2017 15:27:53
8.96 MB
Стойност на договора
27.04.2017 15:27:53
BGN, 23 000.00, 20.00, 27 600.00
Срок за изпълнение
27.04.2017 15:27:53
 
две години
Дата на приключване
27.04.2017 15:27:53
10.04.2019
Състояние на договора
27.04.2017 15:27:53
В изпълнение