ОП Ид.No
969
Обект на поръчката
05.10.2017 12:26:24
Строителство
Предмет на поръчката
05.10.2017 12:26:24
Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект - Кантон "Павел баня", находящ се на територията на ОПУ - Стара Загора
Ред за провеждане
05.10.2017 12:26:24
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
05.10.2017 12:26:24
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
05.10.2017 12:26:24
Решение-2 от 02.10.2017
05.10.2017 12:26:24
9.87 MB
Обявление/Публична покана
05.10.2017 12:26:24
24-00-537 от 02.10.2017
05.10.2017 12:26:24
16.95 MB
Документация
05.10.2017 12:26:24
 
Номер на преписка в АОП
05.10.2017 12:26:24
00044-2017-0074
Срок за получаване на офертите
05.10.2017 12:26:24
06.11.2017
17:30ч.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.11.2017 17:08:19
Доклад № 66-Сз-605 от 24.11.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.11.2017 17:04:58
Протокол № 2 от 20.11.2017
27.11.2017 17:04:58
10.31 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.10.2017 12:26:24
Протокол № 1 от 07.11.2017
15.11.2017 17:01:09
20.49 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.11.2017 17:03:17
от 15.11.2017
15.11.2017 17:03:17
1.57 MB
Решение за промяна
06.12.2017 13:02:03
Решение-4 от 06.12.2017
Решение за класиране
27.11.2017 17:02:15
Решение - 3 от 24.11.2017