Становище на АОП № 24-00-659/30.03.2015 г. по запитване № 24-00-154/26.01.2015 г.
Прилагане на чл. 16г от ЗОП
Становище на АОП № 24-00-1453/25.06.2015 г.
26.06.2015 09:07
0.12 MB
26.06.2015 09:07
0.1 MB
Сключване на допълнително споразумение към Договор № РД-33-5/09.05.2013 г.
Становище на АОП № 13-00-391/28.12.2015 г.
04.01.2016 11:44
0.15 MB
04.01.2016 11:44
0.23 MB
Сключване на допълнително споразумение към Договнор № РД-33-2/27.02.2013 г.
Становище на АОП № 13-00-395/28.12.2015 г.
04.01.2016 11:56
0.14 MB
04.01.2016 11:55
0.23 MB
Сключване на допълнително споразумение към Договор № РД-33-3/17.02.2014 г.
Становище на АОП № 13-00-396/28.12.2015 г.
04.01.2016 12:00
0.15 MB
04.01.2016 11:59
0.22 MB